Hop til indhold

Den nye revision af vejledningen er inspireret af de erfaringer, skoler har gjort sig med fjernundervisning, mens de på grund af COVID-19 har været underlagt krav om nødundervisning.

Som noget nyt er det blevet udfoldet, hvordan digitale løsninger kan tænkes ind i sygeundervisningen, så elevens tilknytning til klassen bibeholdes, mens eleven er syg.

Hele vejledningen kan findes på retsinformation.dk.