Det er nu muligt at indstille værker til årets Skriverpris. Skriverprisen er ministeriets pris på 25.000 kroner til forfattere, der skriver læsevenlige skøn- eller faglitterære værker. Prisen har til formål at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats inden for den læsevenlige danske litteratur for børn, unge eller voksne.

Skriverprisen har 25 år på bagen og blev uddelt første gang til Esther Skriver i 1995 for bogen Mads og Mie.

Siden da har mange gode bøger vundet Skriverprisen. Skriverprisudvalget nominerer tre værker. De tre værker bliver præsenteret på årets Bogforum den 30. oktober 2020, hvor undervisningsministeren offentliggør vinderværket. Prisen er med til at skabe fokus på et bredere udvalg af den litteratur, som er tilegnet læsesvage børn, unge eller voksne i Danmark.
Forlag, der vil indstille et eller flere værker, skal senest den 12. juni 2020 indsende syv eksemplarer af hvert værk til:

Sisse Mai Aude
sisse.mai.aude@stukuvm.dk
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Mrk. Skriverprisen

Både digitale som fysiske værker, der er udkommet i perioden 13. juni 2019 - 12. juni 2020, kan komme i betragtning til prisen. Desuden skal værket have litterær kvalitet, være sprogligt let tilgængeligt, have en layoutmæssig høj kvalitet og henvende sig til læseren som ligemand.

Dansksprogede værker af skønlitterær eller faglitterær art kan indstilles til Skriverprisen. Oversættelser af udenlandsk litteratur samt egentlige skole- og undervisningsbøger kan ikke komme i betragtning.

Læs mere

Skriverprisen