Tilsynsberetning 2018 er nu klar til offentliggørelse. Tilsynsberetningen giver et samlet billede af det tilsynsarbejde, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemført i 2018.

Styrelsen fører tilsyn med, om skoler og institutioner overholder lovgivningens krav til undervisningen og institutionsdriften, om undervisningen er af tilfredsstillende kvalitet (kvalitetstilsyn), og om de tildelte midler anvendes forsvarligt.

Beretningen dækker alle ministeriets uddannelses- og institutionsområder.