STUK inviterer pædagogisk personale til workshops om det nye sprogvurderingsmateriale til toårige kaldet ’Sprogvurdering 2 år’. Workshoppene finder sted tre forskellige steder i landet, henholdsvis d. 24., 25. og 26. marts 2020 i København, Aarhus og Odense.

Workshoppene er målrettet pædagogisk personale i dagtilbud, som skal anvende ’Sprogvurdering 2 år’. På workshoppen vil deltagerne blive introduceret for materialet og gennem øvelser og drøftelser blive klædt på til at anvende materialet.

Det koster 250 kroner at deltage. Der er plads til 50 deltagere på hver workshop. Ved for få tilmeldte vil workshoppen blive aflyst, og deltagerne vil blive tilbudt plads på en af de andre workshops.

Om Sprogvurdering 2 år

Hvis der er formodning om, at et barn kan have behov for sprogstimulering, skal kommunen gennemføre en sprogvurdering af barnet, når det er omkring tre år.

Med en lovændring i dagtilbudsloven i 2017 blev det besluttet, at kommunerne kan fremrykke den lovpligtige sprogvurdering til to-årsalderen for at styrke den tidlige indsats. Børne- og Undervisningsministeriet har derfor udviklet et materiale til sprogvurdering af toårige børn kaldet ’Sprogvurdering 2 år’.

’Sprogvurdering 2 år’ blev frigivet den 16. september 2019 med henblik på, at private it-leverandører kan udvikle en it-understøttelse af materialet. It-leverandører må tidligst udkomme med en it-understøttelse den 16. januar 2020. Kommunerne kan derefter købe en it-understøttelse af materialet på kommercielle vilkår.

Læs mere om 'Sprogvurdering 2 år' på emu.dk

Læs mere om sprogvurdering og sprogstimulering