’Demokrati under udvikling’ består både af en større national kampagne og en national temauge, som skoler og uddannelsesinstitutioner kan deltage i. Begge dele sætter fokus på demokrati, frihedsrettigheder, fællesskab og medborgerskab. 

Det er et tilbud til skoler og uddannelsesinstitutioner om at få inspiration til, hvordan elever får et større kendskab til og erfaringer med borgerindflydelse, deltagelse i politiske processer og debatter. Eleverne skal opleve, hvordan de kan sætte deres eget aftryk på det samfund og de fællesskaber, de deltager i. Undervisningsmaterialet ’Sæt dit aftryk’, som er udviklet til kampagnen, lægger op til, at elever sammen med deres lærer og i samarbejde med relevante lokale foreninger og organisationer skal sætte et aftryk på deres lokale samfund, på deres skole eller i deres undervisning. Det kan både bruges i denne uge, men også en i hvilken som helst anden uge i skoleåret. For nogle skoler vil det være en indledning til et større projektarbejde. For flere skoler er uge 12 også en kickstart til et dybere og mere integreret arbejde med fællesskab, demokrati og medborgerskab. 

”Demokrati starter med respekten for det enkelte menneskes værd og bygger på frihedsrettigheder. Det skal børn og unge vide og have forståelse for. Børn og unge skal også lære, at demokrati ikke bare handler om landets love og politiske partier, men at demokratiet bæres af borgerne.

- undervisningsminister Merete Riisager

Undersøgelser viser, at langt de fleste danske unge trives godt og oplever et stærkt medborgerskab og tilhørsforhold. Samtidig er der dog også en tendens til, at stadig flere unge fra forskellige sociale baggrunde oplever at føle sig udenfor og kan ikke finde en plads i samfundet. En anden tendens er, at de unge ser sammenhængen mellem valgdeltagelse og demokrati, men derudover har svært ved at se deres hverdagslige samfundsengagement som politisk deltagelse. 

Børn og unge skal opleve erfaringer med medbestemmelse og opnå demokratisk selvtillid til at deltage som aktive medborgere i de fællesskaber, de er en del af. De skal erfare, at demokratisk deltagelse også finder sted i det små, og at deres holdninger er vigtige. 

På kampagnesitet www.demokratiunderudvikling.dk  vil man i uge 12 og resten af kampagneperioden kunne lade sig inspirere af lokale projekter og aktiviteter, der fremmer børn og unges demokratiske handlekompetencer og demokratiske selvtillid. På forsiden vil man kunne finde aktuelle initiativer og arrangementer, som hører under kampagnens samarbejdspartnere. Under #sætditaftryk kan man dele erfaringer eller blot følge med i, hvordan børn, unge og foreninger arbejder med fællesskab, demokrati og medborgerskab. Udover at skoler og uddannelsesinstitutioner kan fremvise deres arbejde med de forskellige materialer, er hashtagget en platform, hvor øvrige aktører aktivt kan dele projekter, der er relevante for ’Demokrati under udvikling’. Det kræver ingen tilmelding at deltage i temaugen.

Fakta

En international undersøgelse blandt elever i 8. klasse i 24 lande viser, at danske unge indtager førstepladsen, når det handler om viden om demokrati, politik og samfundsforhold. Til gengæld bruger danske elever ikke deres viden til at udvise politisk engagement og deltage aktivt i demokratiet. Materialer og aktiviteter på kampagnesitet er derfor udviklet til at give børn og unge handlekompetencer og erfaringer med demokratisk deltagelse, frihedsrettigheder og indflydelse i undervisningen, på skolen og i lokalsamfundet. Initiativet fokuserer samtidig på at træne den demokratiske refleksion inden for blandt andet demokratisk samtale, deltagelse og fællesskaber samt kildekritik og kritisk refleksion.