De nationale test har af flere omgange været genstand for debat siden den seneste evaluering i 2013. Nu sætter Undervisningsministeriet en evaluering af testene i gang. Evalueringen skal skabe et solidt og kvalificeret grundlag for at tage stilling til den fremadrettede udvikling og brug af de nationale test.

”I debatten om de nationale test har der blandt andet været fremsat ønsker om at afskaffe test i indskolingen. Jeg vil gerne være med i en konstruktiv og åben debat om større ændringer i testene, for eksempel klassetrinsfordeling, men jeg mener, at det er mest hensigtsmæssigt at vente på resultaterne af evalueringen, inden vi beslutter noget endeligt,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Både i forberedelsen af evalueringen, under og efter vil relevante eksperter, interessenter og praktikere i og omkring folkeskolen blive inviteret til at bidrage. Inddragelsen skal sikre, at evalueringen tager højde for både kritik, udfordringer, ønsker og behov i forhold til de nationale test.

Evalueringen gennemføres frem til sommeren 2019. Alt efter evalueringens konklusioner vil Undervisningsministeriet efterfølgende vurdere, om der er behov for ændringer eller udvikling af de nationale test.