Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har siden maj 2017 ført tilsyn med Iqra Privatskole, og skolen har været i skærpet økonomisk administrativt tilsyn siden 6. marts 2018. Efter at have modtaget og forholdt sig til skolens indvendinger mod Styrelsen for Undervisning og Kvalitets påtænkte afgørelse om bortfald af tilskud har styrelsen nu afgjort, at Iqra Privatskole mister sit tilskud til at drive fri grundskole.

Det er styrelsens konklusion, at Iqra Privatskoles økonomi ikke er bæredygtig, og skolen ikke har tilstrækkelig likviditet til at kunne finansiere skolens drift i 2019. Skolen har heller ikke kunne dokumentere eller sandsynliggøre overfor styrelsen, at skolen ved modtagelse af fremtidige donationer eller ved optagelse af lån hos private långivere vil kunne dække skolens store likviditetsunderskud i 2019. Der er dermed væsentlig fare for, at skolen på meget kort sigt på indstille sin virksomhed. 

”Styrelsen har truffet afgørelse om, at tilskuddet til Iqra Privatskole bortfalder fra og med december 2018. Det er styrelsens vurdering, at der er væsentlighed usikkerhed om Iqra Privatskoles økonomi og dermed væsentlig fare for, at skolen må lukke på meget kort sigt. Styrelsen skal varetage statens kreditorinteresse og kan derfor ikke fortsætte med at udbetale tilskud til skolen. Skolen har gennem længere tid været under skærpet tilsyn - både pga. problemer med skolens økonomi og med undervisningskvaliteten,” siger Birgitte Hansen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.