Den nationale trivselsmåling for gymnasierne skulle være gennemført for første gang i det indeværende skoleår. Tidligere på året meldte Undervisningsministeriet ud, at trivselsmålingen på gymnasierne blev sat i bero for, at indsamlingen og anvendelsen af data kunne belyses nærmere.

Nu har undervisningsminister Merete Riisager besluttet, at trivselsmålingen udskydes til skoleåret 2018/19. Det sker med opbakning fra gymnasieforligskredsen. Forventningen er, at målingen gennemføres i efteråret 2018 parallelt med den nationale trivselsmåling på erhvervsuddannelserne.

Vi skal være sikre på, at vi spørger eleverne om de rigtige ting i den første måling, så målingen ikke skal ændres fra år til år.

- Merete Riisager

”Den nationale trivselsmåling på gymnasieområdet skal gerne komme godt i gang og indeholde de rigtige spørgsmål. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu udskyder den første trivselsmåling til næste skoleår, så vi kan se trivselsmålingen efter i sømmene. Vi skal være sikre på, at vi spørger eleverne om de rigtige ting i den første måling, så målingen ikke skal ændres fra år til år. Samtidig vil jeg tage fat på en mere grundlæggende diskussion af, hvordan og til hvilke formål vi indsamler data. Som liberal er det min grundopfattelse, at staten skal begrænse indsamlingen af oplysninger om borgerne til et minimum,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Forud for at den nationale trivselsmåling for gymnasierne bliver sat i gang, vil spørgerammen for trivselsmålingen blive justeret med inddragelse af interessenterne på området. Den nye spørgeramme vil blive meldt ud til gymnasierne i efteråret 2018.