Hop til indhold

Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Finansministeriet og KL har besluttet at sætte et nyt udviklingsprojekt i søen, som skal udvikle og løfte folkeskolernes og professionshøjskolernes digitale kompetencer. Målet er, at studerende og undervisere får adgang til mere af den bedste praksis, der findes, for god it-anvendelse på lærer- og pædagoguddannelsen og på folkeskoler.

Projektet er døbt ’Projekt Professionskapacitet’ og er netop søsat. I projektet skal professionshøjskolerne styrke og udvikle nye former for it-kompetenceløft, som er mere skræddersyede efter skolernes behov, og som i højere grad involverer skoleledelserne. 

Projektet er opstået på baggrund af en rapport, der har undersøgt professionshøjskolernes udbud og kommuner og skolers efterspørgsel efter it-kompetenceløft. Rapporten, der er udarbejdet af Epinion, peger på, at der er brug for mere skræddersyede, praksisnære forløb for det pædagogiske personale, og at skoleledere i langt højere grad bør inkluderes i it-kompetenceløft. 

En konklusion er også, at der fortsat er brug for kompetenceløft, når det gælder undervisning med læringsplatforme og digitale læremidler, ligesom områder som digital dannelse og nye teknologier (fx programmering) skal sættes langt mere i fokus. Rapporten viser yderligere, at der er brug for, at professionshøjskolerne får en skarpere profil på området.

Projektet møder allerede nu stor opbakning med 26 konkrete kommunale projekter, der involverer samtlige syv professionshøjskoler.

Projekt Professionskapacitet

  • 19 kommuner deltager med i alt 26 kommunale projekter
  • Projekterne dækker en bred vifte af indholdsområder, fx digitale læringsplatforme og lærermidler i den faglige undervisning, digital dannelse og digital innovation med nye teknologier som 3d print og programmering 
  • Projektet har deltagelse fra alle syv professionshøjskoler med lærer- og pædagoguddannelser. Der er deltagelse fra såvel grunduddannelser, efter-/videreuddannelse, som fra Centre for Undervisningsmidler på alle professionshøjskoler, hvilket er en unik konstruktion, der ikke er afprøvet tidligere.
  • Projekt Professionskapacitet løber fra december 2017 til juni 2018
  • Samlet projektøkonomi: 7,6 mio. kr. afsat ifm. ”IT i folkeskolen” som daværende regering afsatte 500 mio. kr. til i perioden 2011-2015. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er indsatsen forlænget frem til udgangen af 2017.