DIA Privatskole har siden 29. september 2017 været i tilsyn, fordi skolen over en længere periode har været præget af stridigheder mellem to forældregrupper om blandt andet relationen til støtteforeningen Den Islamiske Forening (DIF) og uroligheder, som har indebåret, at skolen har været lukket flere gange af hensyn til sikkerheden for skolens elever og ansatte. Konflikterne omkring skolen omfatter også en politimæssig efterforskning af trusler rettet mod skolens tidligere ledelse og medarbejdere og indbrud på skolen i januar 2018. Den politimæssige efterforskning pågår fortsat.

Det er styrelsens vurdering, at den nuværende bestyrelse er bevidst om skolens alvorlige problemer og har taget skridt til at afhjælpe dem. Styrelsen har derfor ikke fundet grundlag for bortfald af skolens tilskud fremadrettet eller for at fratage skolen retten til at drive fri skole.

På grund af de alvorlige konflikter, der har præget skolen, og det forhold, at der fortsat pågår en politimæssig efterforskning af hændelserne på skolen, har styrelsen besluttet at fortsætte det skærpede tilsyn med skolen med henblik på at kunne konstatere, at den nuværende ro omkring skolen ikke kun er forbigående. Styrelsen vil desuden følge udfaldet af den igangværende politimæssige efterforskning og de tiltag i forhold til konflikthåndtering på skolen, som bestyrelsen har oplyst at ville arbejde med.

Styrelsen vil i det fortsatte skærpede tilsyn desuden følge, om de planlagte initiativer til at løfte undervisningskvaliteten, som skolen har oplyst at ville arbejde med, gennemføres og efterleves fremefter.

Skolens fremadrettede tilskud vil være betinget af, at der indgås en aftale om tilbagebetaling af det skyldige beløb til styrelsen. Styrelsen har allerede tilbageholdt skolens tilskud for juni – september 2018, og det tilbageholdte beløb vil indgå som afdrag på tilbagebetalingskravet. Det betyder, at det resterende skyldige beløb udgør godt 6 millioner kr.