Hop til indhold

Indberetningsskema ved nødundervisning og dimensionering

Indberetningsskemaet anvendes ved beslutning om dimensionering omfattet af § 3 og nødundervisning omfattet af § 5 i nødprocedurebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1228 af 22. august 2020 om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger).

Læs bekendtgørelse nr. 1228 (retsinformation.dk)

Indberetning foretages senest den 5. og den 20. i måneden for den forudgående halve måned, hvis der i perioden er nødundervist eller dimensioneret. Perioderne går fra den 1.-15. i en måned og fra den 16.-31. i måneden (eller sidste hverdag i måneden).

Styrelsen skal ikke modtaget en indberetning i tilfælde af nødundervisning af en eller flere enkelte elever, men kun når hele klasser, hold mv. nødundervises.

Styrelsen skal heller ikke modtage en indberetning, hvis skolen, institutionen eller dagtilbuddet i en periode er fritaget fra kravet om indberetning. Ministeriet kan fx som følge af udmeldte regionale restriktioner have fritaget skoler, institutioner eller dagtilbud i udvalgte kommuner eller regioner fra at indberette til styrelsen.

Information om eventuelle fritagelser fra indberetning vil fremgå af gældende retningslinjer eller i øvrigt på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Link til indberetningsskema for nødundervisning og dimensionering (survey-xact.dk)

Sidst opdateret: 2. marts 2021