Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Skoler får friere rammer til at gennemføre AMU

[20.12.2016]

Som følge af trepartsaftalen skal 22 projekter nu bidrage med ny viden om barrierer i AMU-systemet. De skal give et billede af, hvilke forhindringer der er i forhold til at sikre, at arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) kan imødekomme de behov, der er for efteruddannelse af medarbejdere på de danske virksomheder.

I et partnerskab mellem Undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne skal 22 projekter gives friere rammer for at tilrettelægge AMU. Forsøget indgår som en del af trepartsaftalens initiativer til styrkelse af AMU her og nu.

”Det er vigtigt, at rammerne for AMU er fleksible. Nu giver vi en række skoler mere frihed i en forsøgsperiode. Det skal gøre os klogere på, om der indtil nu har været unødvendige barrierer for, at skolerne kan levere den bedst mulige efteruddannelse til gavn for både de ansatte og virksomhederne,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Forsøget igangsættes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der i samarbejde med partnerskabet har udvalgt de projekter, der skal indgå i forsøget. Projekterne vil i forsøget fokusere på områderne: udbud og markedsføring, afkortning af uddannelser, tilmelding til uddannelser, lokalt tilpassede forløb og samarbejde med erhvervsakademierne.

Kontakt

 • Mette Hartvig

  Mette Hartvig
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  mehar1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5667

 • Pressetelefon
  Undervisningsministeriet

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)