Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nyt styringskoncept på forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

[19.12.2016]

Pr. 1. januar 2017 træder nye bekendtgørelser vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) i kraft. Bekendtgørelserne fastlægger de fremtidige retningslinjer for indgåelse af driftsoverenskomster på FVU- og OBU-området.

De væsentligste ændringer i forhold til de gældende regler er:

  • Driftsoverenskomstparter får ret til driftsoverenskomst ved en aktivitet på minimum to årskursister (OBU) henholdsvis fem årskursister (FVU).
  • Der indføres standarddriftsoverenskomster med fast takst.
  • Der indføres bedre betalingsflow, fordi VUC forpligtes til at afregne betaling til driftsoverenskomstparter senest en måned efter udbetalingen fra ministeriet og kommuner.
  • Driftsoverenskomstparter får friere etableringsret inden for hele VUC's dækningsområde.
  • Der indføres klageadgang til STUK over afslag på indgåelse af og ved opsigelse af driftsoverenskomst.
  • VUC's tilsynsforpligtelse gøres mere gennemsigtig og standardiseret gennem en tilsynsvejledning udarbejdet af ministeriet.

Hensigten med ændringerne er at skabe ensartede betingelser i forholdet mellem voksenuddannelsescentrene (VUC) og driftsoverenskomstparterne, der typisk udgøres af andre voksenuddannelsesinstitutioner. Der kan læses mere her:

Driftsoverenskomster - FVU

Driftsoverenskomster - Ordblindeundervisning for voksne

Kontakt