Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fri-Institutionsforsøg skal åbne døre for arbejdsmarkedsuddannelserne

[01.11.2016]

Formålet med forsøget er at afdække barrierer for, at arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) kan imødekomme virksomheder og medarbejderes behov for kompetenceudvikling.

Det er afgørende, at vi har en dygtig arbejdsstyrke, der hurtigt formår at tilpasse sig nye kompetencekrav. Det stiller krav til voksen- og efteruddannelsessystemet, både hvad angår struktur og kvalitet. Der er derfor behov for at sikre, at kapaciteten og fleksibiliteten udnyttes på de rigtige områder, så både medarbejdere og virksomheder oplever, at de kan få de kurser, de efterspørger.

Med Fri-Institutionsforsøget er der åbnet for ansøgninger til projekter, der har til formål at teste, hvilke lovgivningsmæssige barrierer der står i vejen for virksomheder og medarbejderes behov for kompetenceudvikling. I forsøget gives udvalgte uddannelsesinstitutioner inden for et afgrænset tema mulighed for selv at forvalte rammer og vilkår for arbejdsmarkedsuddannelserne. Du kan læse mere om de tre temaer samt rammerne for forsøget i udmeldingsbrevet.

Forsøget skal blandt andet bidrage med viden til ekspertgruppen for voksen-, efter og videreuddannelse, hvor de foreløbige erfaringer fra forsøget forventes inddraget i arbejdet frem mod ekspertgruppens afrapportering i maj.

Forsøget gennemføres i et partnerskab mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, trepartforhandlingernes parter og repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i samarbejde med Partnerskabet defineret rammer og indhold for forsøget. Forsøget indgår som en del af trepartsaftalens initiativer til styrkelse af AMU her og nu.

Ansøgningsfrist: 22. november 2016

Kontakt

 • Mette Hartvig

  Mette Hartvig
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  mehar1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5667

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)