Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ny tilgang til brobygningsforløb på Sydfyn

[22.12.2016]

Brug for alle unge indgår nu i et samarbejde med UU Sydfyn om projektet ”Sydfynsmodellen”. Projektet skal udvikle en særlig helhedsorienteret tilgang, der skal styrke UU Sydfyns arbejde med ikke-uddannelsesparate unge i samspil med andre aktører.

Som navnet afslører, skal brobygningsforløbene udvikles på baggrund af de lokale forhold og udfordringer, som UU Sydfyn står over for. Formålet med projektet er i samarbejde med skoler at udvikle en særlig sydfynsk metode, der skal sikre bedre overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse for de elever, der er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate.

Brobygning på en ny, spændende og anderledes måde

Projektet har fokus på brobygningsforløbet i 9. klasse. Brobygningen er et forløb, der skal være med til at styrke de unges uddannelsesparathed ved at give relevant erfaring og viden om uddannelse fremadrettet. Sydfynsmodellen skal styrke brobygningsforløbet, så eleverne oplever det som meningsfuldt og udbytterigt i forhold til deres kommende uddannelsesvalg. De unge skal involveres i udviklingen af forløbet, så planlægningen tager højde for deres interesser og i højere grad involverer de unge.

UU Sydfyn vil med projektet også have et større fokus på forældreinvolvering ved at inkludere forældrene mere i forløbene. Forældrene skal opleve at føle sig inkluderede i forhold til indsatserne for deres børn.

Der vil løbende være fokus på at modvirke stigmatisering af gruppen af ikke-uddannelsesparate unge ved at lave et brobygningsforløb, der inkluderer og er i øjenhøjde med de unge. UU Center Sydfyn vil afprøve nye vejledningsaktiviteter i brobygningsforløbet, der i højere grad inddrager de unge. Målet er, at forløbene skal opfattes som udbytterige og attraktive at deltage i.

Forløbene udvikles i et samarbejde mellem UU-vejledere, folkeskolelærere og erhvervsskoler.

MILIFE-konceptet som central metodetilgang

Metodetilgangen til brobygningsforløbet bygger på MILIFE-konceptet, der har et særligt fokus på styrkelsen af de unges personlige, sociale og faglige kompetencer. MILIFE-konceptet bygger på den forudsætning, at den bedste læring finder sted i forbindelse med højt selvværd, høj involvering, positiv energi og støttende relationer i læringsmiljøer, der er udfordrende, engagerende og meningsfulde. For at udbrede MILIFE-konceptet vil projektet indeholde et kompetenceløft af de involverede folkeskolelærere og UU-vejledere, så de sættes ind i MILIFE som metodetilgang. På sigt skal MILIFE-konceptet udbredes til hele UU Center Sydfyn, så denne metodetilgang bliver gennemgående i UU Center Sydfyns arbejde.

Sydfynsmodellen

Sydfynsmodellen er et samarbejde mellem Brug for alle unge (BFAU) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) på Sydfyn, der involverer de fire sydfynske kommuner, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø. Indledningsvis vil projektet omfatte Langeland Kommune.      

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Sydfyn er en del af BFAU's vejledningsindsats i 2015-2018, der sætter fokus på vejledning af unge og støtter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i deres arbejde med at få en endnu større andel af de ikke-uddannelsesparate børn og unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektkontakt i UU Sydfyn

Leder af UU Sydfyn, Anne Marie Nyborg

E-mail: anne.marie.nyborg@svendborg.dk


Kontakt

 • Inaam Illahi Sahibzada

  Inaam Illahi Sahibzada
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  insah1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5461
  Mobil 2298 0804