Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Samspil mellem UU og Herningmodellen

[08.12.2016]

Brug for alle unge går nu sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter i Herning om en tidlig og forebyggende indsats kaldet ”Alle skal med”. Indsatsen er en del af BFAU´s lokale indsatser og skal styrke det tværgående samarbejde i Herning Kommune. Det fælles mål er flere børn og unge bliver uddannelsesparate.

Herning Kommune satser på et stærkt tværfagligt samarbejde for at udvikle mere effektive måder at understøtte børn og unge i udsatte positioner i at blive uddannelsesparate og kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet skal nås gennem projektet ”Alle skal med”, hvor UU-Herning bliver en del at det kommunale tværfaglige samarbejde kaldet Herningmodellen.

”Alle skal med” består af tre indsatser.  Den første indsats er en tidlig og forebyggende intervention allerede fra 5. klasse. Den anden indsats er udviklingen af særlige vejledningstilbud til unge, der er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate, og den tredje indsats er en udvikling af vejledningsindsatsen for 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller er i risiko for ikke at gennemføre deres uddannelse. Indsatserne er målrettet børn og unge, der har brug for bredere indsatser, end hvad UU og skolen normalt kan tilbyde.

En tidlig og forebyggende indsats

I 8. klasse vurderes unges uddannelsesparathed. Formålet med den første indsats er at opspore børn og unge, der er i risiko for at blive vurderet ikke-uddannelsesparate, langt tidligere end 8. klasse for at forbedre muligheden for, at de bliver uddannelsesparate. Derfor skal en af indsatserne i ”Alle skal med” sætte ind allerede fra 5. klasse, så det er muligt at igangsætte en tidlig og forebyggende indsats over for de unge, der er i risiko for at blive vurderet ikke-uddannelsesparate. Indsatsen følger de unge frem til 9. klasse og skal på sigt minimere antallet af elever, der i 8. og 9. klasse ikke vurderes uddannelsesparate.

Udviklingen af vejledningstilbud til unge, der vil have gavn af en tværfaglig indsats

Den anden indsats i ”Alle skal med” har fokus på at udvikle vejledningstilbud til 8.-9.-klasseselever, der på grund af manglende sociale og personlige kompetencer er vurderet ikke-uddannelsesparate ved uddannelsesparathedsvurderingen i 8. og/eller 9. klasse.

Vejledning til unge, der ikke er i uddannelse

Den tredje indsats i ”Alle skal med” har fokus på at udvikle vejledningsindsatsen for 15-17-årige, der har afsluttet grundskolen og som ikke længere er under uddannelse, men som stadig er omfattet af uddannelsespligten. Formålet med indsatsen er at udvikle UU’s rolle i forhold til en opsporende indsats over for denne gruppe.

 

Lokale udviklingsinitiativer

 Samarbejdet med UU Herning er en del af BFAU's vejledningsindsats i 2015-2018, der sætter fokus på vejledning af unge og støtter Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i deres arbejde med at få en endnu større andel af de ikke-uddannelsesparate børn og unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

En videreudvikling af Herningmodellen

"Alle skal med" er en videreudvikling af Herningmodellens tværfaglige netværk, der udrulles på skolerne i et samarbejde mellem socialrådgivere, sundhedsplejerske og pædagogisk psykologisk rådgivning samt andre aktører omkring udsatte børn og unge, herunder skoler, dagtilbud, tandplejer, familieplejer mv. Med "Alle skal med" bliver UU Herning en integreret del af det tværgående samarbejde i Herning Kommune.

 

Projektkontakt i UU Herning

Afdelingsleder Inger Veng Rasmussen

Mobil: 2243 2884

E-mail: uuvir@herning.dk

Kontakt

 • Jon

  Jon Nedergaard
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  joned1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5668

 • Rasmus Forsberg Nielsen
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  ranie2@stukuvm.dk
  Tlf. 2071 8495