Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fokuserede karriereforløb i København skal klæde flere unge på til at træffe uddannelsesvalg

[17.11.2016]

Et nyt projekt sætter fokus på at lave karriereforløb for unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, og hvor de nuværende tilbud ikke modsvarer deres forudsætninger og behov. UU-København og Brug for alle unge har netop indgået samarbejdsaftale om projektet, som også gennemføres i et samarbejde med NEXT Uddannelse København.

UU København skønner, at der er en særlig elevgruppe på ca. 10 pct. af alle ikke-uddannelsesparate, som har brug for særlige tilrettelagte vejledningsaktiviteter, der er tilpasset til den enkelte unges ressourcer og udfordringer. Denne gruppe unge er ofte meget udfordret i forvejen. Bare det, at de skal møde op på en ukendt adresse og være sammen med ukendte unge og voksne, kan være skræmmende. Hvis de unge møder op, kan den sociale usikkerhed give grobund for uro og manglende koncentration, når de deltager i tilbud.

Karriereforløb, der tager udgangspunkt i målgruppens forudsætninger

UU København vil gennemføre forløb med fokuserede og sammenhængende karriereforløb i 8. klasse for denne gruppe unge. Forløbene skal i tilrettelæggelse og indhold tage hensyn til de unges særlige behov, fx for tryghed, så de styrker deres muligheder for at blive uddannelsesparate. De unge skal føle sig forberedt til de aktiviteter, de deltager i, og de skal kunne se sammenhængen mellem at deltage forløbet og deres fremtidige valg af uddannelse.

Karriereforløbene indebærer udvikling af personlige og sociale forudsætninger og giver de unge mulighed for at få indblik i forskellige uddannelsesområder. Tilbuddet består bl.a. af gruppevejledning, en uddannelsesdag på en erhvervsuddannelse og mulighed for virksomhedsbesøg. Forskellige modeller vil blive afprøvet, og de vil løbende blive justeret i forlængelse af de opnåede erfaringer og resultater. Pointen er, at de unge indgår i et forløb, hvor UU-vejlederne både er med til at forberede de unge på de konkrete aktiviteter og til at efterbearbejde dem sammen med dem bagefter.

Projektet indeholder også et kompetenceudviklingsforløb for UU-vejlederne. Det skal styrke deres kompetencer i forhold til at vejlede netop denne gruppe af unge. UU-vejlederne forberedes også til afvikling af de konkrete forløb ved gennemgang af forløbet og besøg på et uddannelsessted.  UU forbereder også lærerne til afvikling af de konkrete forløb.

UU-vejlederne og repræsentanter/lærere fra ungdomsuddannelserne skal samarbejde for at udvikle forløbene, så de bliver skræddersyet til målgruppen og er et fælles anliggende, hvor de forskellige fagligheder kommer i spil.

UU-København forventer at afvikle 10 forløb i projektperioden, som varer til august 2018.

UU København

UU København dækker hele Københavns Kommune og er inddelt i 5 distrikter (Nordvest/ Bispebjerg,  Vesterbro/Valby/Kgs. Enghave, Brønshøj/Husum/Vanløse, Nørrebro/Østerbro og Indre by/Amager). I Københavns Kommune er 34,5 pct. af eleverne vurderet ikke-uddannelse ved uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse.

Projektkontakt i UU København:

Karina Meinecke

Vejleder og projektleder
Mail: karime@buf.kk.dk
Telefon: 3366 2300
Mobil: 2629 9126

 

Lokale udviklingsinitiativer

Projektet indgår i Brug for alle unges vejledningsindsats 2015-2018 under Lokale udviklingsinitiativer (indsats 1). Læs mere her.

Den samlede indsats bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Kontakt

 • Inaam Illahi Sahibzada

  Inaam Illahi Sahibzada
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  insah1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5461
  Mobil 2298 0804