Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fremdrift i BFAU's forskningscirkler

[16.09.2016]

Forskningscirklerne er nu halvvejs gennem projektperioden. Lederen af forskningscirklerne giver i sit midtvejsnotat indsigt i processen og fremdriften i cirkelarbejdet. Læs med her og få et indblik i arbejdet i forskningscirklerne.

Forskningscirklerne er en del af Brug for alle unges (BFAU) vejledningsindsats. Samlet deltager cirka 40 Ungdommens Uddannelsesvejledere (UU) fra i alt 15 forskellige UU-centre. Vejlederne er delt i tre forskellige cirkler. Forskningscirklerne bliver brugt til at diskutere teoretiske og erfaringsbaserede vinkler på en række vejledningsfaglige spørgsmål, reflektere over egen praksis og udvikle nye koncepter og arbejdsmetoder til vejledningen af de ikke-uddannelsesparate unge.
Leder af forskningscirklerne, Ph.d. Ulla Højmark Jensen, har udarbejdet et midtvejsnotat, som giver indsigt i processen og fremdriften i cirkelarbejdet.

Hvorfor forskningscirkler?
Idéen med forskningscirklerne er at give de deltagende vejledere mulighed for at fordybe sig i de temaer og forhold, der optager dem og deres kolleger i hverdagen på centrene. Desuden skal vejlederne udvikle og afprøve udvalgte vejledningsmetoder og koncepter i deres vejledning af ikke-uddannelsesparate unge. Målet for forskningscirklerne er, at der skal opstå ny viden hos deltagerne, hvilket skal nås ved at give plads til refleksion, nytænkning og undersøgelse af egen og andres praksis.

Proces og fremdrift
Forskningscirklerne har indtil nu været igennem læsning, faglig refleksion og diskussion samt praksisrelatering i forhold til en bred vifte af vejledningsfaglige retninger. I disse uger er vejlederne i gang med at afprøve en række pilotprojekter.
Det fremgår af midtvejsnotatet, at deltagerne har stor gavn af at mødes på tværs af centre og erfaringsudveksle, sparre og inspirere hinanden. Desuden giver det gode resultater at arbejde proces- og deltagerorienteret, så vejlederne selv får lov at forme processen og de temaer, der skal være i fokus. Endeligt beskriver midtvejsnotatet, at den store ledelsesopbakning, som vejlederne møder i forhold til cirkelarbejdet, er essentiel i forhold til at skabe fremdrift og succes.

Næste trin
Forskningscirklerne fortsætter frem til sommeren 2017. Der vil indtil da fortsat blive læst tekster og diskuteret teoretiske problemstillinger, men samtidig vil der være et endnu større fokus på afprøvning i praksis i den sidste halvdel af arbejdet i forskningscirklerne.
Når cirkelarbejdet slutter begynder en ny fase, hvor vejlederne i større skala skal afprøve og forankre nogle af de initiativer, de har arbejdet med som en del af forskningscirkelarbejdet. Det kan for eksempel være udvikling af nye vejledningsmetoder eller afprøvning af metoder, der ikke har været anvendt i centrene før, etablering af nye samarbejdskoncepter, nye måder at organisere vejledernes tid på, nye måder at kommunikere om og med ikke-uddannelsesparate unge på, konkrete dokumenter eller aktiviteter for særlige målgrupper (fx forældrene) eller flytning af vejledning til der, hvor de unge er.

Et procesnotat
Du kan her læse et resumé af midtvejsnotatet (pdf) og se det fulde midtvejsnotat (pdf). Det skal bemærkes, at midtvejsnotatet er udformet som et procesnotat. Den endelige rapport udarbejdes ved forskningscirklernes afslutning i 2017.

Kontakt

 • Helene Valgreen
  Pædagogisk konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  heval1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5220