Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fælles midtvejsmøde i BFAU's forskningscirkler

[16.09.2016]

Arbejdet går fremad i Brug for alle unges forskningscirkler for UU-vejledere. Alle deltagerne har netop været samlet til et fælles midtvejsmøde.

UU-vejledere fra de 15 UU-centre, der er med i Brug for alle unges (BFAU) tre forskningscirkler har været samlet til midtvejsmøde. I forskningscirklerne arbejder vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) på at udvikle og afprøve vejledningsmetoder og koncepter til vejledning af ikke-uddannelsesparate unge.

På midtvejsmødet var vejlederne sammen med deres ledere samlet til faglige oplæg, diskussion og praktiske øvelser. I den forbindelse præsenterede lederen af forskningscirklerne, Ph.d. Ulla Højmark Jensen, sit midtvejsnotat om arbejdet i cirklerne.

I sit oplæg præsenterede hun blandt andet eksempler på det teoretiske afsæt, der arbejdes med i de forskellige cirkler. Det drejer sig blandt andet om vejledningsteori, marginaliseringsteori, læringsteori, motivationsforskning, open-ended vejledningsteoretisk forståelse, narrativ teori, forældreinddragelsesforskning, samtaleteoretiske forståelser og resiliensforskning.

Desuden gav hun en status på projektet og fortalte om processen og de foreløbige resultater.

Senere fik deltagerne lejlighed til at arbejde med ressourcefokuseret vejledning. Det skete i en inspirationsworkshop, som lektor Marianne Tolstrup, lektor ved UU Lillebælt, stod for. Workshoppen bestod dels af vejledningsteoretiske oplæg og dels af praktiske øvelser, som gav vejlederne mulighed for at afprøve principperne på egen krop. Oplæggene satte fokus på, hvordan man som vejleder kan vejlede, så de unges ressourcer kommer i spil og de udvikler robusthed i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Øvelserne havde til formål at give idéer til, hvordan man som vejleder i praksis kan arbejde med udviklingen af de unges ressourcer. Som en del af øvelserne blev der arbejdet med såkaldte ”styrkekort”, der bruges til at skabe øget bevidsthed og refleksion over egne styrker i samspil med andre.

Som afslutning på dagen fortalte vejlederne om de pilotprojekter, de er i gang med at afprøve lige nu. Blandt andet er der nogle der afprøver WATCH-inspirerede gruppevejledningsforløb, pop-up-vejledning, nye mødeformer og modeller for samtalepraksis, spil, forældreinitiativer og vejledning, der er rettet specifikt mod særlige grupper af unge.

Du kan læse mere om forskningscirklerne og om midtvejsnotatet her.

Kontakt

 • Helene Valgreen
  Pædagogisk konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  heval1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5220