Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Pulje til udvikling af materiale til efteruddannelse på de gymnasiale uddannelser

[26.09.2016]

En pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale for lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser er nu åben for ansøgninger.

Alle faglige foreninger og andre relevante parter på det gymnasiale område opfordres til at ansøge om tilskud til udvikling af efteruddannelsesmaterialer for lærere og ledere.

Formålet med ansøgningsrunden er at sikre, at der i lyset af den politiske aftale af 3. juni 2016 om en gymnasiereform udvikles nyt og relevant efteruddannelsesmateriale, der understøtter gymnasiereformens intentioner om at styrke elevernes faglige færdigheder og kundskaber og opdatere fagligheden, så den er i takt med samfundsudviklingen og ruster eleverne til at tage en videregående uddannelse.

Til dette formål er der afsat en pulje for 2016 på 2 millioner kroner.

Ansøgningsfristen er mandag den 31. oktober kl. 12.

Kontakt

 • Tarshi Dorje Andersen

  Tashi Dorje Andersen
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  taand2@stukuvm.dk
  Tlf. 3395  4255