Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

National naturvidenskabsstrategi skal skabe sammenhæng og interesse

[29.09.2016]

En strategigruppe skal udarbejde et oplæg til en national naturvidenskabsstrategi, der kan styrke den naturvidenskabelige almendannelse og øge interessen for naturvidenskab blandt børn og unge.

I fremtiden vil der komme flere job, der kræver kompetencer inden for de tekniske, digitale og naturvidenskabelige områder. Derfor er der behov for, at unge vælger uddannelser inden for de fag, og det skal en ny, national strategi på området være med til at sikre.

Den nationale naturvidenskabsstrategi skal skabe en fælles national ramme, der giver en tydelig retning for indsatser og projekter med fokus på naturfag og naturvidenskab. Strategien skal styrke den naturvidenskabelige almendannelse hos børn og unge og ikke mindst tage højde for den teknologiske udvikling, der præger både vores samfund og hverdag. Strategien skal understøtte, at alle piger og drenge bliver så dygtige som muligt og bliver mere motiverede for naturvidenskab og teknologi, så flere vælger uddannelser inden for disse fagområder.

”Der er behov for en bedre sammenhæng på det naturfaglige område lige fra dagtilbud til de videregående uddannelser. Undervisningen skal være mere motiverende og have en tydelig relation til det omgivende samfund. Det kan for eksempel ske gennem et tæt samarbejde med virksomheder, hvor elever kan prøve kræfter med aktuelle problemstillinger og udvikling af løsninger og dermed skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Strategien skal give en retning for den udvikling,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby. 

”Børn og unge skal opleve, at det er både berigende og konkret anvendeligt at være god til naturvidenskab og teknologi. På den måde bliver det cool at være klog på naturfagene – det er kreative fag, der kan gøre en forskel i den virkelige verden. Hele samfundet skal samarbejde om at styrke naturvidenskab og engineering, og det kræver et bredt samarbejde mellem det offentlige og det private. Jeg glæder mig meget til at være med til at skabe et fællesskab og en retning for denne vigtige samfundsopgave,” siger Mikkel Bohm, direktør for Astra og formand for strategigruppen

Strategigruppen er bredt sammensat af eksperter fra uddannelses- og forskningsverdenen, praktikere, parter på uddannelsesområderne samt erhvervslivet.

Strategigruppens formandskab

Oversigt over strategigruppens formandskab:

 • Direktør Mikkel Bohm, Astra, formand
 • Vicedirektør Susanne S. Clausen, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) 
 • Forskningschef Anne-Marie Engel, Lundbeckfonden
 • Kommunikationsdirektør John Finnich Pedersen, Siemens
 • Professor Jens Dolin, Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes didaktik

Strategigruppens oplæg til en national naturvidenskabeligstrategi forventes at foreligge i april 2017.

Kontakt

 • Susanne Sehestedt Clausen
  Vicedirektør
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  sucla2@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5040

 • Anne Katinka Hansen
  Specialkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  anhan4@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5365

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)