Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Faktanotater om opgaveproduktion og statistisk sikkerhed i de nationale test

[12.09.2016]

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggør i dag fire faktanotater om de nationale test i folkeskolen.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggør i dag fire faktanotater om de nationale test i folkeskolen Notaterne offentliggøres som led i ministeriets indsats for at dokumentere og oplyse om de nationale test.

Notatet ”De nationale tests måleegenskaber” gennemgår målesikkerheden og viser, at der er god sammenhæng mellem elevernes resultater i de nationale test og deres efterfølgende karakterer i folkeskolens prøver. Hvis en elev opnår et godt testresultat, er det sandsynligt, at eleven også får en høj karakter ved folkeskolens prøver.

De nationale tests måleegenskaber er beskrevet nærmere i notatet ”Uddybende bilagsnotat om de nationale tests måleegenskaber”.

Notatet ”Opgaveproduktion og kvalitetssikring af de nationale test ” skitserer ministeriets arbejde med at producere og kvalitetssikre opgaver til de nationale test.

Notatet ”De nationale test som pædagogisk værktøj” opsummerer kort baggrunden for at introducere testene som et pædagogisk værktøj, ligesom det skitserer efterfølgende aftaler om udvikling af testenes rammer og indhold.

Den 14. september 2016 afholder Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg en eksperthøring om de nationale test i folkeskolen.

Kontakt

 • Rasmus Vangaard Knudsen

  Rasmus Vanggaard Knudsen
  Kontorchef
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  raknu1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5627
  Mobil 4131  5521

 • Kristian Ørnsholt

  Kristian Ørnsholt
  Kontorchef
  Styrelsen for It og Læring
  krorn1@stil.dk
  Tlf. 3392 7880
  Mobil 4132 4708