Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Resultater af nationale test giver lærerne et godt overblik over elevernes niveau

[24.10.2016]

En stor del af de deltagende lærere i en ny spørgeskemaundersøgelse er tilfredse med den måde, resultaterne bliver vist på i de nationale test. Samtidig er der en række ønsker til forbedringer, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling nu vil tage med sig i det videre arbejde med testene.

De nationale test er et it-værktøj, som kan hjælpe lærerne med at vurdere elevernes udbytte af undervisningen. Det er derfor vigtigt, at resultaterne bliver formidlet på en måde, så lærere let kan danne sig et overblik over elevernes og klassens niveau.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har undersøgt, om den måde, resultaterne bliver præsenteret på, understøtter lærernes arbejde.

Undersøgelsen er foretaget blandt lærere, der har prøvet at afvikle test i læsning eller matematik. I alt har 698 lærere deltaget i undersøgelsen efter at være blevet udvalgt af deres skoleleder.

Undersøgelsen viser, at de lærere, som har deltaget, i vidt omfang anvender både den norm- og kriteriebaserede resultatskala (se faktaboks). Der er ikke klare tegn på, at den ene skala anvendes mere end den anden. 85 procent af de adspurgte lærere er helt eller delvist enige i, at resultaterne bliver formidlet, så det er nemt at danne sig et overblik over elevernes præstationer i de nationale test.

Selv om lærerne overordnet set er tilfredse med formidlingen, efterspørger de samtidig mindre justeringer af resultatvisningerne. Lærerne efterspørger et bedre overblik over de opgaver, eleverne har besvaret, herunder elevernes tidsforbrug, samt visning af den statistiske usikkerhed ved resultaterne.

På baggrund heraf vil Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 2017 foretage forbedringer af test-systemet i dialog med brugerne.

Tre konkrete forbedringstiltag i testsystemet, som gennemføres frem mod frivillige test i 2017

1. Formidling af statistisk usikkerhed ved testresultater

Baggrund for ændring: 45 procent af de deltagende lærere ønsker, at den statistiske usikkerhed fremgår af resultatvisningen.

2. Enklere visning af elevens testforløb til læreren

Baggrund for ændring: 74 procent ønsker bedre samlet overblik over elevernes individuelle besvarelser.

3. Tydeligere markering af elevens tidsforbrug

Baggrund for ændring: 43 procent af de deltagende dansklærere ønsker, at det bliver endnu tydeligere, om eleven har brugt længere eller kortere tid på en opgave end gennemsnittet. 49 procent af de deltagende matematiklærere ønsker at kunne se, hvor lang tid eleven har anvendt på en opgave i forhold til, hvor lang tid eleverne gennemsnitligt anvender på en given opgave

Faktaboks

Elevernes resultater i de nationale test i læsning og matematik bliver opgjort på to forskellige resultatskalaer:

En normbaseret skala, som viser, hvordan eleverne har klaret sig i forhold til et landsgennemsnit i 2010. Resultatet bliver opgjort på en skala fra 1-100 og på en fem-trins skala fra klart under middel til klart over middel

En kriteriebaseret skala, som viser, hvordan eleverne har klaret sig i forhold til faglige niveauer. Resultaterne bliver opgjort på en skala med seks faglige niveauer fra ikke tilstrækkelig til fremragende.

Kommunerne og skolerne beslutter, om forældrene skal have testresultaterne formidlet via den norm- eller kriteriebaserede skala eller eventuelt begge.


Kontakt

 • Rasmus Vangaard Knudsen

  Rasmus Vanggaard Knudsen
  Kontorchef
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  raknu1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5627
  Mobil 4131  5521