Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Flere skoler når i mål med skoledagens længde

[09.10.2016]

Ny kortlægning af skoledagens længde viser, at flere skoler lever op til reformens intentioner om skoledagens længde end sidste år, og at skoler tager lokalt ansvar i brugen af folkeskolelovens § 16 b.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har for andet år i træk bedt Epinion om at gennemføre en kortlægning af, hvornår skoledagen slutter på landets folkeskoler. Kortlægningen viser, at mange flere af landets folkeskoler har fundet den rette balance i skoleskemaerne siden seneste kortlægning, der blev gennemført i slutningen af august 2015. Årets kortlægning viser også, at knap hver tredje skole bruger folkeskolelovens § 16 b til at afkorte skoledagens længde, når de vurderer, at det er nødvendigt i forhold til elevernes faglige udvikling.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at flere skoler overholder folkeskoleforligskredsens intentioner om, at elevernes gennemsnitlige skoledag skal vare til kl. 14.00 i indskolingen, ca. kl. 14.30 på mellemtrinnet og kl. 15.00 i udskolingen.

”Vi kan se, at skolerne er vokset med opgaven med at tilrettelægge en sammenhængende skoledag, som tager hensyn til eleverne og følger intentionerne om skoledagens længde. Det er afgørende for reformens implementering. Skolerne har også taget § 16 b til sig, og de formår i højere grad at sætte eleverne i centrum i deres brug af mulighederne i folkeskoleloven,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Det går især godt i indskolingen, hvor undervisningen for de fleste klasser slutter kl. 14.00 hver dag. I 2016 har omkring 75 procent af klasserne i indskolingen ikke undervisning efter kl. 14.00, mens det var cirka 62 procent i 2015.

Det går også i den rigtige retning for melletrinnet. Her er der en større andel end sidste år, som ikke har undervisning efter kl. 15.00.

I udskolingen er andelen af klasser, hvor undervisningen slutter senest kl. 15.00, også steget, når man sammenligner med resultaterne fra sidste år.

Omkring 30 procent af landets folkeskoler oplyser, at de gør brug af muligheden i folkeskolelovens § 16 b til at afkorte skoledagens længde. Med § 16 b kan skoler gøre skoledagen kortere mod at indføre flere voksne i fagundervisningen. Svarene fra skolerne viser, at brugen af § 16 b sker ud fra et ønske om at understøtte elevernes faglige udvikling ved hjælp af differentieret undervisning.

Fakta om undersøgelsen

I kortlægningen, der er udarbejdet af Epinion, indgår der oplysninger om, hvornår klasserne får fri i uge 35, og hvor mange klasser der anvender folkeskolelovens § 16 b til at afkorte skoledagens længde.

Samtlige kommuner landet over modtog inden undersøgelsen et orienteringsbrev fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvor der blev redegjort for den kommende kortlægning.

Der indgår 869 folkeskoler i kortlægningen, hvilket svarer til 80 procent af alle landets folkeskoler.

Oplysningerne i kortlægningen er indsamlet på tre måder:

1. Et webbaseret spørgeskema, som alle skoler blev inviteret til at deltage i via en e-mail til skolens hovedpostkasse.

2. Søgning på skolernes hjemmeside efter skoleskemaer for samtlige klasser.

3. Telefoninterview med udvalgte skoler, der ikke havde svaret på det elektroniske spørgeskema, og hvor skoleskemaerne ikke var tilgængelige på hjemmesiden.

Kortlægningen omfatter alene den almindelige undervisning inklusiv tiden til den understøttende undervisning samt lektiehjælp og faglig fordybelse. Undersøgelsen er baseret på oplysninger fra uge 35 i skoleåret 2016/2017, og resultaterne sammenholdes med resultaterne fra kortlægningen sidste år, der blev gennemført i samme periode i skoleåret 2015/2016.

I kortlægningen undersøges som noget nyt skolernes anvendelse af folkeskolelovens § 16 b, der giver mulighed for at afkorte skoledagens længde ved at nedsætte tiden til understøttende undervisning med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af flere voksne i klassen. 

Kontakt

 • Ilkay Yüksel Aztout

  Ilkay Yüksel Aztout
  Specialkonsulent
  Departementet
  ilazt2@uvm.dk
  Tlf. 3392 5426

 • Charlotte Rotbøll Sjøgren

  Charlotte Rotbøll Sjøgreen
  Chefkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  charlotte.Rotboll.Sjogreen@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5119

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)