Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nye film skal styrke børns overgang fra interne skoler til folkeskolen

[05.10.2016]

Hvordan skaber man et godt samarbejde om at inkludere anbragte børn i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse? Du kan som lærer, skoleleder og kommune finde ny inspiration til at videndele og oprette partnerskaber i fem nye film på emu.dk.

Fem korte film viser, hvordan partnerskaber mellem kommuner, interne skoler, folkeskoler og en enkelt erhvervsskole kan lette elevernes overgang fra de interne skoler til folkeskoler og sikre bedre overgange til ungdomsuddannelserne.

Læringskonsulenterne fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har etableret partnerskaberne i samarbejde med en række kommuner.

I en film fra Stevns Kommune møder vi nogle af de elever, der fagligt og socialt bliver en del af folkeskolen, og vi hører fra dem og fra de involverede lærere, -ledere og -chefer, hvilken værdi inklusionsprocessen har – og hvordan partnerskaberne er blevet en succes.

”Fagligt har det ændret sig rigtig meget for elevens vedkommende, og han har rykket sig med syvmileskridt. Han har rykket sig stavemæssigt, læsemæssigt – han har rykket sig på alle niveauer. Socialt har det også rykket ham enormt meget,” fortæller en folkeskolelærer på Hotherskolen i en af filmene. Skolen kunne sidste skoleår byde velkommen til en elev fra behandlingshjemmet Magnoliegården.

Målet med partnerskaberne er at sikre videndeling, kompetenceudvikling og at øge samarbejdet mellem lærergrupperne på tværs af skoleformer. En film fra Haderslev Kommune viser, hvordan nogle lærere har samarbejdet om at tilrettelægge et fælles undervisningsforløb for elever fra interne skoler og folkeskoler. En anden film fra Gribskov Kommune viser, at partnerskaberne gør det lettere for lærerne at tilrettelægge undervisningen i de interne skoler, så eleverne bliver bedre klædt på fagligt. Lærerne i folkeskolen får samtidig inspiration til, hvordan de bliver bedre til at modtage deres nye elever.

Endelig giver en film målrettet skolechefer og –konsulenter i kommunerne inspiration til at oprette partnerskaber ved at vise, hvilke virksomme mekanismer, partnerskaberne kan sætte i gang. Samtidig giver filmen også et indblik i de menneskelige, undervisningsmæssige og økonomiske fordele ved at oprette og gennemføre partnerskaber mellem interne skoler og folkeskoler.

Filmene offentliggøres på ministeriets læringsportal, emu.dk. Den første film er tilgængelig fra onsdag den 5. oktober 2016, herefter offentliggøres de øvrige film enkeltvis i de fire følgende uger på ministeriets facebookside.

Om filmene

Filmene er produceret som et led i arbejdet med at sikre, at flere børn og unge fra interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud får videre uddannelse end grundskolen. Der er dels udarbejdet to vejlednings- og inspirationsmaterialer, der giver kommunerne viden om god visitations- og tilsynspraksis, dels etableret syv partnerskaber i løbet af skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 mellem kommuner, interne skoler og folkeskoler. Partnerskaberne skal styrke samarbejde og videndeling om øget faglighed og inklusion. Arbejdet er finansieret af satspuljeaftalen for 2013.

Kontakt