Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Frivillige nationale test i foråret for de frie grundskoler, efterskoler og folkeskoler

[05.10.2016]

Nu vil både folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler kunne gennemføre de nationale test på frivillig basis.

Som det er i dag kan folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler kun tage frivillige test i efteråret. Men fra foråret 2017 vil både folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler frivilligt kunne gennemføre de nationale test i to perioder i løbet af skoleåret:

 • Fra den 24. oktober til og med den 16. december 2016 (efteråret)
 • Fra den 1. februar til og med den 28. april 2017 (foråret, samtidig med den obligatoriske testperiode)

Den nye mulighed for de frie skoler for at gennemføre frivillige test i foråret betyder, at skolerne bedre kan sammenligne deres elevers testresultater med folkeskolens testresultater fra den obligatoriske testperiode.

Åbningen for, at folkeskoler også kan gennemføre frivillige test i foråret, vil gøre det lettere for folkeskolerne at se progression i testresultaterne, fordi de på den måde kan afholde test med et års mellemrum mellem hver måling.

Folkeskolerne kan dog ikke gennemføre frivillig test i foråret i det fag, som en klasse også skal gennemføre obligatorisk test i. Hensigten er nemlig ikke, at de frivillige test bliver brugt som direkte testtræning lige inden den obligatoriske test.

Folkeskoler vil fortsat skulle afholde obligatoriske nationale test i foråret. Det fremgår af nedenstående tabel 1, hvilke obligatoriske test der skal tages på hvilke klassetrin. En frivillig test kan gennemføres på det klassetrin, den er målrettet mod (i efteråret) men også på klassetrinnet over og under (i efteråret eller i foråret).

Tabel

Anm.: X’erne viser, på hvilke klassetrin de forskellige test ligger. De grå felter viser, hvilke klassetrin der undervises på i de enkelte fag fra skoleåret 2014/2015. De tykke streger markerer trinforløb i Fælles Mål. Test i dansk som andetsprog er målrettet 5. og 7. klassetrin.

Kontakt/spørgsmål

Spørgsmål af teknisk karakter, for eksempel om booking, kan stilles til STIL’s support på tlf. 70 21 21 55 eller e-mail: support@stil.dk. Online-hjælp findes på www.stil.dk/testsupport

Spørgsmål eller kommentarer omkring testenes indhold, stilles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på tlf. 33 92 61 00 eller nationaletest@stukuvm.dk.

Kontakt

 • Line Jakobsen
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  lijak1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5366