Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Eltang Skole og Børnehave vinder DM i skoleudvikling

[18.11.2016]

Opgør med fejlfinderkultur og systematisk fokus på bæredygtig innovation giver Eltang Skole og Børnehave førstepladsen i DM i skoleudvikling.

For første gang kåres vinderen af DM i skoleudvikling. Konkurrencen skal være med til at få de udviklingsprojekter, som foregår ude på skolerne, i centrum – både så andre skoler kan lade sig inspirere og for at hylde de indsatser, skolens personale sætter i gang.

Den første vinder af DM i Skoleudvikling er Eltang Skole og Børnehave. Vinderen er fundet blandt 75 indstillede skoleprojekter af en jury, som består af DM i Skoleudviklings arrangører, Danske Skoleelever og Skole og Forældre, samt repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, BKF (kommunernes børne- og kulturchefer), Skolelederforeningen, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og BUPL.

Juryen har lagt vægt på, at eleverne på Eltang Skole og Børnehave ved Kolding får færdigheder, som gør dem innovative og problemløsende med udgangspunkt i bæredygtighedstemaer. Eleverne lærer, at det er i orden at lave fejl. Når man laver en fejl i det innovative felt, betyder det, at man skal tilbage til tegnebrættet. Skolens bæredygtige undervisningsforløb er tilrettelagt, så processen er både afsøgende, problemløsningsorienteret og udviklende. Eltang Skoles opgør med fejlfinderkulturen og skolens systematiske fokus på bæredygtig innovation gør skolen til vinder af DM i skoleudvikling 2016.

Eltang Skole og Børnehave modtager derfor førstepladsen i DM i skoleudvikling på 50.000 kroner på Skole og Forældres landsmøde i Nyborg den 18. november 2016.

”Med DM i Skoleudvikling får vi sat spot på de mange gode udviklingsprojekter, der er i gang på de danske folkeskoler. Det er vigtigt at hylde den store indsats, der bliver gjort på vores skoler. Samtidig kan de gode projekter også inspirere andre skoler i arbejdet med at skabe en varieret skoledag for eleverne,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

”Når vi hører om folkeskolen, så er det oftest med fokus på det, der ikke virker. Med DM i skoleudvikling vil vi gerne fremhæve alt det, der lykkes og fungerer og skaber gode skoler rundt i hele landet,” siger Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre.

”Det er befriende, at en skole nærmest har gjort det til et motto, at det er fejlene, som vi lærer af. Nogle unge er bange for at begå fejl, bange for at træde ved siden af og bange for at skille sig ud. Det gør Eltang Skole og Børnehave op med,” siger Jens Vase, formand for Danske Skoleelever.

DM i skoleudvikling

DM i skoleudvikling er en konkurrence for alle folkeskoler i Danmark. Der konkurreres om at være god til at udvikle den danske folkeskole. DM i skoleudvikling indsamler og deler de gode eksempler på www.dmskoleudvikling.dk og skaber derved synlighed omkring skolernes bedste udviklingsforløb. Udviklingsforløbene bedømmes blandt andet på, om de indeholder nytænkning, øger elevernes trivsel, dannelse og læring – og kan implementeres på andre skoler.

DM i skoleudvikling er afholdt fra maj til oktober 2016, og 75 udviklingsforløb og over 80 skoler er blevet tilmeldt DM i skoleudvikling. Kåringen finder sted den 18. november 2016 i Nyborg ved Skole ved Forældres landsmøde. Præmiesummen er på kr. 100.000, og vinderen får 50.000 kroner.

DM i skoleudvikling er en del af projektet Kompetenceløft af skolebestyrelser hos foreningen Skole og Forældre, som er støttet med 10 mio. kr. fra Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling.

DM i skoleudvikling fortsætter til næste år, og tilmeldingen åbner til marts 2017.

Øvrige prisvindere i DM i skoleudvikling. 2.-5 præmie:

2. Sophienborgskolen (Hillerød Kommune)

Sophienborgskolen vinder 2. præmien i DM i skoleudvikling for at forny den klassiske forældresamtale. De sædvanlige skole-hjem-samtaler er suppleret med en forældrefernisering fire gange årligt, hvor eleverne styrer samtalen og via plancher og egne forklaringer viser forældrene, hvad de har lært.

3. Søgårdsskolen (Gentofte Kommune)

Søgårdsskolens samarbejde med Gentofte Hospital indbringer skolen en 3. plads i DM i skoleudvikling. Søgårdsskolen er en specialskole. Skolen sikrer, at elevernes faglige, sociale og alsidige kompetencer og færdigheder udvikles ved, at eleverne ikke bare er i praktik, men også modtager en del af undervisningen på en stor lokal arbejdsplads. Skolen inddrager dermed også lokalsamfundet i at løfte opgaven med at gøre skolens elever med særlige behov bedre til at kunne træffe realistiske valg for fremtiden.

4. Grauballe Skole (Silkeborg Kommune)

Grauballe Skole får 4. præmien i DM i skoleudvikling for at inddrage ældre i et skolesamarbejde. Lokale ældre er en del af et nyskabende teamsamarbejde og kommer på den måde helt ind i skolens hverdag. Udvalgte elever kan på den måde udvikle sig i en tryg ramme, som både er et alternativ til det store klasserum, udfylder et behov for én-til-én tid eller et alternativ til nogle af skolens ugeskematimer.

5. Erritsø Fællesskole (Fredericia Kommune)

Erritsø Fællesskole får 5. pladsen for at sætte systematisk fokus på talentudvikling. Formålet med talentudviklingen på Erritsø Fællesskole er at sikre, at alle elever får mulighed for at blive så dygtige, som de kan. Skolen sætter fokus på de fagligt dygtige elever. Ved at udfordre de dygtigste elever, hæves bundniveauet automatisk i klassen.

Publikumsprisen

DM i skoleudvikling indeholder også en publikumspris. Publikumsprisen går til det deltagerprojekt, der har skabt mest opmærksomhed på de sociale medier om sin deltagelse i DM i skoleudvikling.

Vinder af publikumsprisen blev de ni folkeskoler og en ungdomsskole i Skolesamarbejdet i Odense. De har fundet opskriften på, hvordan man i fællesskab kan arbejde systematisk og innovativt med skoleudvikling. Samarbejdet mellem skolerne har især succes med at omsætte folkeskolereformens visioner om at forbedre valgfagene, åbne folkeskolen, understøtte den demokratiske dannelse samt styrke uddannelsesparathed og brobygning til nye og konkrete læringsinitiativer – som både rækker ud og går på tværs af institutionelle og geografiske skel.

Kontakt

 • Morten Outzen Larsen
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  morten.outzen.larsen@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5068

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)