Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Udviklingsprogram giver kompetenceudvikling på tosprogsområdet

[16.11.2016]

Udvalgte skoler har i tre år arbejdet systematisk med et udviklingsprogram, der skal styrke fagligheden for tosprogede elever. Indsatsen har styrket skolernes arbejde med dansk som andetsprog og viser en forbedring i de tosprogede elevers faglige resultater. Men det er ikke muligt at konkludere, at udviklingsprogrammet er den bærende faktor.

I alt 14 skoler fra seks forskellige kommuner har deltaget i Udviklingsprogrammet til styrkelse af tosprogede elevers faglighed, hvis formål er at styrke de faglige resultater for skolernes tosprogede elever. I skoleårene 2012/13-2014/15 har lærere og pædagoger på skolerne arbejdet systematisk med både at inddrage sproget i undervisningen og organisere undervisningen i dansk som andetsprog på nye måder.

Udviklingsprogrammet har ført til kompetenceudvikling af lærerne på skolerne i forhold til undervisning af tosprogede elever. En stor del af lærerne har blandt andet fået erfaring med aktionslæring, hvor man udvikler undervisningen ved at eksperimentere med og efterfølgende reflektere over forskellige undervisningssituationer. Det viser en ny følgeforskningsrapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Rapporten viser også, at der på de 14 skoler generelt er sket en forbedring af de tosprogede elevers faglige resultater i dansk og matematik. Men rapportens effektanalyse viser, at andre sammenlignelige skoler har oplevet en tilsvarende positiv udvikling. Det er derfor ikke muligt at konkludere, at det er Udviklingsprogrammet, der har ført til, at eleverne på de 14 skoler har fået bedre faglige resultater.

Det fremgår også af rapporten, at der i perioden for undersøgelsen har været en særligt høj udskiftning af både det pædagogiske personale og skolelederne. En del af det pædagogiske personale, der er blevet efteruddannet som led i Udviklingsprogrammet, er således ikke længere på skolen.

Udviklingsprogrammet er nu afsluttet, men skoler og kommuner kan fortsat få vejledning om undervisning af tosprogede elever af ministeriets læringskonsulenter.

Om følgeforskningen
 • SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har gennemført følgeforskning på Udviklingsprogrammet til styrkelse af tosprogede elevers faglighed.
 • 14 udvalgte skoler med en stor andel af tosprogede elever har deltaget i programmet i skoleårene 2012/13-2014/15.
 • Den første følgeforskningsrapport udkom i sommeren 2015 og gav et overordnet billede af implementeringsprocessen på skolerne.
 • Den anden følgeforskningsrapport følger op med en evaluering af status på implementering af udviklingsprogrammets indsatser efter tre skoleår og en opdateret undersøgelse af Udviklingsprogrammets betydning for elevernes faglige resultater.

Kontakt

 • Julie Sas Sørensen
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  jusor1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  6175

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)