Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

OECD-undersøgelses anbefalinger om bedre brug af ressourcer i folkeskolen fører til styrket datasamarbejde

[14.11.2016]

Ny OECD-rapport på folkeskoleområdet kommer med 23 anbefalinger til udvikling af området. Anbefalingerne fører nu til styrket datasamarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og KL.

OECD’s rapport har til formål at afdække, hvordan ressourcerne kan bruges bedre i folkeskolen. Rapporten er blandt andet udarbejdet på baggrund af studiebesøg i februar og april 2015. OECD beskriver i rapporten det danske skolesystem og fokuserer på tre overordnede temaer om økonomi, styring og ledelse samt udvikling og allokering af personalet ud fra elevernes behov.

En række af rapportens anbefalinger retter sig mod, hvordan der kan arbejdes med at fremme en bedre brug af data om elevernes resultater og skolernes anvendelse af ressourcer. OECD sætter med disse anbefalinger fokus på en aktuel dagsorden. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og KL har blandt andet på denne baggrund besluttet at styrke det igangværende samarbejde om tilgængelighed og anvendelse af data på folkeskoleområdet. Det styrkede samarbejde skal bidrage til, at data om eksempelvis ressourcer og resultater bliver lettere tilgængelige for politikere, forvaltning, skoler og forældre. Samtidig skal mulighederne for, at man lokalt kan anvende data til skoleudvikling forbedres.

”Data kan understøttes os i at skabe en god skole. Der ligger et uudnyttet potentiale i brugen af data. Det gælder både om at bruge data til at blive bedre til at forebygge og sætte målrettet ind med pædagogiske indsatser, men data giver også nye muligheder i forhold til den måde, skoleledere og kommuner kan lede og samarbejde på. Derfor er det helt centralt, at vi fra både ministeriets side og fra KL understøtter en sådan udvikling,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

”I løbet af et skoleår indsamler vi store mængder data om den enkelte elevs faglige niveau, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det er vigtigt at sætte fokus på, hvordan alle disse informationer bruges bedst til at understøtte en høj kvalitet i undervisningen. I kommunerne er vi allerede i dag dygtige til at bruge data i det daglige arbejde med skolerne både på det politiske niveau, i forvaltningen og ude på skolerne, og det er vigtigt, at der er en sammenhæng i de data, som politikerne præsenteres for, og de data, som skolerne bruger. Når dette er sagt, så er der et potentiale for at styrke tilgængeligheden og brug af data, og KL ser derfor frem til at indgå i et styrket samarbejde med ministeriet herom,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Kontakt