Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nyt testmateriale skal opdage elever i risiko for at udvikle ordblindhed

[09.11.2016]

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggør et nyt testmateriale, som kan identificere elever i børnehaveklassen og 1. klasse, der er i risiko for at udvikle ordblindhed.

Det er veldokumenteret, at nogle børn har større risiko for at udvikle ordblindhed end andre. Med det nye testmateriale, Ordblinderisikotesten, bliver det muligt at teste elever i børnehaveklassen og 1. klasse for, om de er i risiko for at udvikle ordblindhed. Hvis eleverne tidligt får den nødvendige ekstra støtte og opmærksomhed i forbindelse med læseundervisningen, er det muligt at forebygge og reducere deres læsevanskeligheder. Derfor er det relevant allerede i de første skoleår at identificere de elever, der er i risiko for at udvikle ordblindhed.

De tidlige tegn på en forhøjet risiko for at udvikle ordblindhed er velkendte. Ordblinderisikotesten udnytter dermed de kendte sammenhænge mellem udvalgte forudsætninger i børnehaveklassen og 1. klasse og senere vanskeligheder i læseudviklingen. Forudsætningerne er blandt andet bogstavkendskab, færdigheder i at sammenkæde bogstavlyde og begyndende ordlæsning.

”Ordblindhed har vidtrækkende konsekvenser både for elevernes skoletid og deres videre uddannelses- og jobmuligheder. Når vi nu ved, at det kan gøre en væsentlig forskel at sætte tidligt ind, er det oplagt, at vi tidligt får identificeret de elever, der har brug for målrettet støtte og opmærksomhed i læseundervisningen, så vi mindsker risikoen for, at de udvikler ordblindhed. Det skal Ordblinderisikotesten være med til at sikre. Derfor håber jeg, at kommunerne tager testen ligeså godt til sig, som de har gjort med testen til de ældre elever, så vi kan sætte tidligt ind og støtte elever i risiko for at udvikle ordblindhed bedst muligt,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Ministeriet fremsætter ultimo 2016 et lovforslag, der blandt indeholder forslag om at indføre et retskrav på udredning af ordblindhed fra 4. klasse til elever med læsevanskeligheder og tegn på ordblindhed. Ordblinderisikotesten kan være med til at afdække, hvilke elever der bør testes for ordblindhed.
Ordblinderisikotesten er udarbejdet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet. Testmaterialet er afprøvet i en langtidsundersøgelse, hvor elevers læseudvikling blev fulgt over flere år. Undersøgelsen blev sat i gang med hjælp fra en forskningsbevilling fra TrygFonden og er også støttet af Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Testmaterialet bygger på internationalt anerkendt forskning inden for læsning og ordblindhed. Forskningsgruppen har undervejs fået feedback og sparring fra en følgegruppe bestående af blandt andet læsekonsulenter, læsevejledere og repræsentanter fra Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I begyndelsen af 2015 offentliggjorde Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en national ordblindetest til at identificere elever og studerende med ordblindhed fra 3. klasse og op gennem uddannelsessystemet. Omkring et år efter lanceringen viste en analyse fra Styrelsen for It og Læring, at samtlige 98 kommuner havde taget testen til sig.

I foråret 2016 satte ministeren et udviklingsarbejde i gang på ordblindeområdet. Det skal være med til at sikre, at ordblinde børn, unge og voksne får den tilstrækkelige hjælp til, at de får samme muligheder som andre. Arbejdet forventes at være klar til offentliggørelse i løbet af 2017.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder en række informationsmøder om Ordblinderisikotesten i forbindelse med offentliggørelsen af testmaterialet.

Fakta
 • 3-7 procent af befolkningen er ordblinde.
 • Ordblinde har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde.
 • Ordblinderisikotesten er finansieret af TrygFonden, Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
 • Ordblinderisikotesten er udviklet til brug af læsevejledere i børnehaveklassen og 1. klasse. Alle landets grundskoler får tilsendt direkte link og adgangskode til den hjemmeside, hvor testmaterialet kan downloades.
 • Tilmelding til informationsmøder om Ordblinderisikotesten sker via læringskonsulenternes kalender over arrangementer.

Kontakt

 • Trine Nobelius
  Læringskonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  trnob1@stukuvm.dk
  Tlf. 2528 4887

 • Nynne Bisbjerg Himmelstrup
  Pressesekretær
  Departementet
  nyhim1@uvm.dk
  Tlf. 6188 4725