Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Godkendelser til udbud af den pædagogiske assistentuddannelse

[31.10.2016]

Den sidste del af udbudsrunden 2017 er nu afsluttet, og ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse har modtaget svar på deres ansøgninger

I forlængelse af trepartsaftalen om kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft, er der indgået aftale om dimensionering af den pædagogiske assistentuddannelse. Aftalen betyder, at kommunerne i 2017 forpligter sig til at tilvejebringe 700 uddannelsesaftaler i forhold til de nuværende knap 1.600 aftaler. Derudover skal der som led i dimensioneringsaftalen fastsættes adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del.

I lyset af de ændrede forudsætninger for uddannelsen har ministeriet givet skolerne mulighed for at revidere deres ansøgninger om udbud af uddannelsen, som blev indsendt i forbindelse med udbudsrunden for de øvrige erhvervsuddannelser. Ministeriet har på ny modtaget rådgivning fra regionsrådene om grundforløbets 2. del og fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser om grundforløbets 2. del og hovedforløbet.

Ministeriet har modtaget i alt 39 ansøgninger om udbud af uddannelsens grundforløb 2 og hovedforløb, og ministeren har i vid udstrækning valgt at følge høringsparternes rådgivning.

Se de enkelte godkendelser og afslag her

Kontakt

 • Stine Hesse Hansen

  Stine Hesse Hansen
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  sthan2@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5649