Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Niveaudeling styrker elevernes motivation

[04.11.2016]

Når elever på samme hold undervises på forskellige niveauer på en erhvervsuddannelse, bliver de motiverede til at tage højere niveauer, end de selv havde forestillet sig. Det viser FoU-projektet ”Undervisning på forskellige niveauer,” som ti erhvervsskoler gennemførte i foråret.

Projektet viser, at når målene på de forskellige niveauer i et fag gøres tydelige for elever på samme hold, får flere lyst til at kaste sig ud i et højere niveau, end de egentlig selv troede, de kunne magte.

I den helhedsorienterede undervisning med grundfag og fagrettede fag i samme undervisningsforløb, er det vigtigt, at lærerne tydeligt viser, hvilke mål eleverne skal nå på de forskellige niveauer. Når eleverne på holdet tydeligt kan se, hvad de skal kunne på enten E-niveau eller C-niveau, bliver flere inspireret til at søge et højere niveau. For eksempel har flere elever på E-niveau prøvet færdigheder, der hører hjemme på C-niveau, og dermed er de blevet dygtigere E-elever eller endt med at tage faget på et højere niveau end planlagt fra start.

Differentieringen i projektet er i de fleste tilfælde lagt ind i elevernes opgaver. Til eleverne på C–niveau er opgaverne mere komplekse, dybere eller bredere end på E-niveau. Lærerne har erfaret, at de ikke blot skal give C-eleverne flere opgaver end de andre, for så opfatter de det som en straf.

I rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut er også omtalt andre emner, som skolerne har arbejdet med, når de har tilrettelagt undervisningen helhedsorienteret og differentieret. Det er for eksempel vurderingen af, hvilket niveau den enkelte elev skal følge, og beslutningen om det. Det er også vurderingen af, hvilke dele af undervisning der skal være fælles for alle elever, og hvilke dele af stoffet, der lægges i timer med kun ét fag. Endelig er der spørgsmålet om, hvordan lærerne kan give eleverne feedback og holde styr på den enkelte elevs progression.

En gennemgående erfaring fra de ti erhvervsskoler er, at det er mere krævende for lærerne at tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne på det samme hold er på forskellige niveauer. Derfor peger rapporten på, at ledelsens rolle med at støtte lærerne bliver særlig vigtig. Det kan for eksempel gøres med dobbeltlærerordninger, kompetenceudvikling og mulighed for fælles planlægning af undervisningsforløb.

Kontakt

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)

 • Lisbeth Mulvad

  Lisbeth Mulvad
  Pædagogisk konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  limul1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5340
  Mobil 6093 3267