Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nyt inspirationsmateriale til erhvervsuddannelse for voksne

[03.11.2016]

Gode eksempler på inspirerende praksis til erhvervsskolernes arbejde med realkompetencevurdering.

Elever over 25 år, der ønsker en erhvervsuddannelse for voksne (euv) skal have vurderet deres praktiske og teoretiske kompetencer op mod den ønskede uddannelses mål gennem en realkompetencevurdering. Vurderingen munder ud i elevens personlige uddannelsesplan.

Som inspiration til de erhvervsskoler, der arbejder med realkompetencevurderinger af voksne elever, har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejdet materialet ”Gode eksempler på RKV på euv”. Her kan erhvervsskolerne hente gode eksempler på praksis og finde cases fra blandt andet social- og sundhedshjælperuddannelsen og tømreruddannelsen.

Materialet omfatter 12 eksempler fordelt på fire temaer:

 1. Rammer og organisering – information, brug af cv, tydeliggørelse af formål og rammer for realkompetencevurdering.
 2. Redskaber til realkompetencevurdering – individuelle samtaler, selvevaluering og skriftlige opgaver som supplement til samtaler.
 3. Realkompetencevurdering som læreproces – observationer for at bygge videre på det, eleven allerede kan.
 4. Realkompetencer i undervisningen – hvordan gør lærerne efterfølgende brug af og inddrager elevernes realkompetencer i undervisningen.

Det er tanken, at inspirationsmaterialet kan inspirere til den fortsatte udvikling af skolernes arbejde med realkompetencevurdering. EVA vil senere følge op med andet inspirationsmateriale.

Læs ”Gode eksempler på RKV på euv” (pdf).

Kontakt

 • Ulla Bødker
  Pædagogisk konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  ulbod1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5308