Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Finanslovsaftale styrker dagtilbud og erhvervsuddannelserne

[18.11.2016]

Der er i dag indgået aftale om Finansloven for 2017. På Ministeriet for Børn, Undervisning, og Ligestillings område betyder det, at der afsættes midler til styrkelse af dagtilbudsområdet, puljen til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne forlænges til 2017, og at tilskuddet til de frie grundskoler får et løft.

Med finanslovsaftalen bakker parterne op om regeringens forslag om at afsætte 580 millioner kroner i 2017-2020 til styrkelse af dagtilbudsområdet. Midlerne vil blive udmøntet som led i regeringens dagtilbudsudspil, der præsenteres i begyndelsen af det nye år.

”Vi skal have dagtilbud af høj kvalitet. Et dygtigt og veluddannet pædagogisk personale, som understøtter børns læring og trivsel. I starten af det nye år præsenterer regeringen et dagtilbudsudspil med en række initiativer, der kan være med til at højne kvaliteten i vores dagtilbud,” siger Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling.

Med finansloven får erhvervsuddannelserne 150 millioner kroner til at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. I forlængelse af regeringens trepartsaftale fra august afsættes der 31 millioner kroner i 2017 og 30 millioner kroner 2018, blandt andet til en praktikpladsbonus, der gives til virksomheder, som ansætter et højt antal elever i praktik.

”Erhvervsuddannelserne er et vigtigt grundlag for produktion og vækst i Danmark. Derfor glæder det mig, at vi med finansloven har fundet penge til netop det område. Vi skal uddanne dygtige elever, og her er virksomhederne en vigtig samarbejdspartner. Derfor er det også tilfredsstillende at kunne belønne de virksomheder, som yder en ekstra indsats med at tage elever i praktik,” siger Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling.

Partierne er yderligere enige om at forhøje tilskudsprocenten til de frie grundskoler fra 73 procent til 75 procent svarende til et årligt løft på cirka 135 millioner kroner fra 2017 og frem.

”Også de frie skolers økonomi styrkes, og vi fjerner derved forældrenes bekymringer for stigende forældrebetalinger og sikrer, at børn fra alle typer af hjem kan gå på en fri grundskole,” siger Ellen Trane Nørby.

Partierne er desuden blevet enige om at indføre et loft på statstilskud på efterskolerne på maksimalt 42 uger. Derudover bliver der sikret en sammenhæng i ydelsesniveau på flere uddannelsestilbud ved at harmonisere produktionsskoleydelsen til et SU-lignende niveau for produktionsskoleelever, der er fyldt 18 år. For at sikre, at produktionsskoleydelsen fortsat kan anvendes som pædagogisk værktøj vil elever under 18 år dog fortsat kunne få skoleydelse, der dog nedbringes til at have samme niveau som ydelsen for hjemmeboende over 18 år.

Kontakt

Kontorchef Martin Larsen, telefon: 2528 4136

Kontorchef Kasper Warrer, telefon: 3392 5133

Kontorchef Julie Lungholt, telefon: 3392 5140

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings pressetelefon: 22 40 09 30

Link til aftale om finansloven for  2017 på fm.dk: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2016/11/aftale-om-finanslov-2017-et-trygt-danmark-med-bedre-velfaerd