Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tilsyn på frie grundskoler

Undervisningen på frie grundskoler skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Læs om grundlaget for tilsyn med de frie grundskoler.

Lærer og elever

De frie grundskoler har friheden til at tilrettelægge skolens undervisning, så den passer til skolens egenart og formål. Styrelsen vurderer med tilsynet, om undervisningen samlet set kan lede eleverne frem til de slutmål, skolen har opstillet for undervisningen.

Tilsynet omfatter skolernes faglige resultater samt regeloverholdelse og tager sit udgangspunkt i, at en fri grundskole skal give undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Således at elever, der afslutter deres skolegang på en fri grundskole, har samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som elever fra folkeskolen.

Skolen skal samtidig forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Stå-mål-med-kravet

Når undervisningen skal leve op til lovgivningen, vil det sige, at den skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det kalder man "stå-mål-med-kravet". Det vil sige, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Styrelsen fører tilsyn med blandt andet undervisningens kvalitet, herunder stå-mål-med-kravet, og om skolerne overholder reglerne for tilskud.

Frihed og folkestyre

Frie grundskoler skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Skolerne skal også udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for de grundlæggende menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Styrelsen fører tilsyn med om de frie grundskoler efterlever dette krav.

Se styrelsens model til identificering af frihed og folkestyre på frie grundskoler (pdf) - til brug for tilsynet med om skolerne forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Tilsyn på to niveauer: lokalt og statsligt

Tilsynet med frie grundskoler er kendetegnet ved, at det foregår på to niveauer, et lokalt tilsyn og et statsligt tilsyn.

Det lokale tilsyn med frie grundskoler

Forældre til børn på frie grundskoler skal føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder undervisningens kvalitet.

Tilsynet bliver gennemført enten af en certificeret tilsynsførende eller ved skolens selvevaluering efter en af styrelsen godkendt model for selvevaluering.

Her kan du læse mere om, hvordan det lokale tilsyn foregår:

Forældrenes tilsyn på frie grundskoler

Certificerede tilsynsførende

Selvevaluering på frie grundskoler

Det statslige tilsyn med frie grundskoler

Styrelsen har ansvar for at føre et overordnet tilsyn med undervisningen på de frie skoler.

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

Læs mere om, hvordan styrelsen fører tilsyn med undervisningen på de frie skoler

De frie grundskoler

Tilsynet med de frie grundskoler omfatter de i alt over 500 frie grundskoler i Danmark. Betegnelsen ”frie grundskoler” dækker over mange forskellige betegnelser for skoler for eksempel friskoler, privatskoler, lilleskoler og realskoler.

En fri grundskole må planlægge og gennemføre undervisningen på en anden måde end folkeskolen. Det vælger en del af skolerne at gøre, fordi det passer bedre til deres værdigrundlag.

Kontakt