Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tilsyn med produktionsskoler

Tilsyn med produktionsskolerne omfatter institutionens resultater samt regeloverholdelse. Det skal samlet bidrage til at sikre den bedst mulige kvalitet i produktionsskolernes undervisning.

To drenge i praktik

Det overordnede udgangspunkt for kvalitetstilsynet er, at skolerne først og fremmest skal vurderes på, i hvor høj grad de formår at opfylde formålet for det pågældende undervisningsforløb. Formålene er fastsat i lovgivningen.

Styrelsens fokusområder i tilsynet

I tilsynet med produktionsskolerne vil styrelsen først og fremmest have fokus på skolernes udslusning til beskæftigelse samt udslusning til uddannelse, herunder særligt skolernes udslusning til kompetencegivende uddannelse.

Styrelsen vil også føre tilsyn med skolernes arbejde med at bidrage til udvikling af deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Styrelsens tilsyn sætter fokus på kvalitet og resultater. Tilsynet foregår gennem tæt dialog om kvalitet og resultater med skoler i forbindelse med tilsynets gennemførelse.

Tilsyn med kvalitetsudviklende effekt

Styrelsens tilsyn skal have en kvalitetsudviklende effekt, hvor viden om god praksis og god kvalitet bliver centralt.

Et af de fremadrettede perspektiver for tilsynet med produktionsskolerne vil således også være at understøtte skolernes arbejde med at forbedre kvaliteten ved gennemførelse af tiltag, hvor der er fokus på god praksis og udbredelse heraf.

Udgangspunktet for kvalitetstilsynet er, at skolerne først og fremmest skal vurderes på i hvor høj grad, de formår at realisere skoleformens formål. 

Lokalt ansvar

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

Løbende dialog

Som en del af tilsynsprocessen vil der løbende være dialog med Produktionsskoleforeningen om tilsynet med henblik på at skabe gennemsigtighed.

Produktionsskolerne

Produktionsskolerne tilbyder undervisning til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Undervisningen er opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder, undervisning i almene fag og praktik.

Kontakt