Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tilsyn med erhvervsuddannelser

Tilsynet med erhvervsuddannelserne omfatter institutionernes faglige resultater og regeloverholdelse. Det skal samlet bidrage til at sikre den bedst mulige kvalitet i uddannelserne.

Reformen af erhvervsuddannelserne fra februar 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (pdf), stiller ændrede krav til tilsynet med uddannelserne. Fra skoleåret 2015/2016 bliver erhvervsskolernes resultater holdt op mod de nationale mål i reformen:

 • Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse.
 • Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
 • Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

Tilsynet med erhvervsskolernes resultater vil fremadrettet tage udgangspunkt i de fire nationale mål.

Central resultatopfølgning

Med de fire nationale mål følger også nationale resultatmål. Resultatmålene skal bruges til den samlede opfølgning på reformen. De enkelte erhvervsskoler kan også bruge resultatmålene til at måle egen udvikling.

Læs mere om de fire mål og resultatopfølgning

Kvalitetstilsynet med erhvervsuddannelserne

Kvalitetstilsynet har som mål at overvåge og forbedre undervisningens kvalitet samt institutionernes opfyldelse af deres forpligtelse til at bidrage til at opfylde de fire mål.

Kvalitetstilsynet skal understøtte, at institutionerne leverer uddannelse af høj kvalitet og et målrettet tilsyn skal understøtte, at der systematisk kan identificeres og gribes ind over for skoler, der viser tegn på vedvarende dårlig kvalitet.

Institutionens ansvar

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

Erhvervsuddannelserne

En erhvervsuddannelse er en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, der kvalificerer til beskæftigelse eller videreuddannelse. 

Det meste af uddannelsen foregår i praktik på for eksempel en virksomhed. Den teoretiske del af uddannelsen foregår på en erhvervsskole. Det er undervisningen på erhvervsskolerne, som styrelsen fører tilsyn med.

Kontakt

 • Lars Held
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  lahel1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5640