Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tilsyn med arbejdsmarkeds­uddannelser

Tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser omfatter institutionernes faglige resultater samt regeloverholdelse og skal samlet bidrage til at sikre den bedst mulige kvalitet i uddannelserne.

Mand ved maskine

Styrelsen fører tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af den enkelte uddannelsesinstitutions ledelse og bestyrelse.

For at sikre kvaliteten i arbejdsmarkedsuddannelserne er det afgørende, at AMU-systemet fremstår klart og entydigt for omverdenen. Og at kursisten kan regne med, at han eller hun opnår samme kompetence ligegyldigt hvor i landet, uddannelsen tages.

Uddannelsesinstitutionernes programansvar

Alle AMU-udbydere – både offentlige og private – er pålagt et overordnet programansvar, der er summen af forpligtelser og overordnet ansvar.

Programansvaret sikrer, at AMU fremstår som et velkendt kvalitetsmærke/brand, hvor der er sikkerhed for, at kursisterne erhverver landsdækkende kompetence. Det er derfor afgørende, at institutionerne er loyale i forhold til programansvaret, og at arbejdsmarkedsuddannelserne forvaltes og udfoldes i overensstemmelse med reglerne.

To fokusområder i styrelsens tilsyn

Styrelsen har i det centrale kvalitetstilsyn med arbejdsmarkedsuddannelserne fokus på to områder:

  • Udbydernes lokale indsatser og arbejde med at sikre overholdelsen af AMU-systemets overordnede programansvar.
  • Udbydernes lokale arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af deres arbejdsmarkedsuddannelser.

TaskForce AMU

I maj 2012 nedsatte undervisningsministeren TaskForce AMU under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med henblik på at håndtere et stigende antal tilsynssager på området.

TaskForce AMU fungerer som en udgående enhed og spiller en central rolle i styrelsens tilsyn med AMU.

Læs mere om TaskForce AMU’s aktiviteter

Krav om AMU-dokumentation

I forbindelse med tilsynet med arbejdsmarkedsuddannelserne skal AMU-udbyderne kunne dokumentere overfor styrelsen, at reglerne for en given AMU-aktivitet er overholdt.

Arbejdsmarkedsuddannelserne

Arbejdsmarkedsuddannelser er korterevarende uddannelser, som har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet.