Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tilsynsplaner

Styrelsens tilsynsstrategi udmøntes gennem tilsynsplaner. Styrelsen arbejder med en flerårig tilsynsplan, hvor de planlagte tilsynsaktiviteter på de forskellige uddannelses- og institutionsområder fremgår.

post-it sedler

Styrelsens tilsynsplaner beskriver overordnet de planlagte tilsynsaktiviteter for en 2-årig periode. Styrelsen orienterer desuden løbende de relevante interessentorganisationer og øvrige parter om konkrete tilsynsaktiviteter. Der kan også her på styrelsens hjemmeside være informationer om igangværende aktiviteter.

Styrelsen lægger vægt på, at tilsynsplanerne fungerer som et dynamisk og retvisende værktøj i styrelsens tilsynsvirksomhed. Styrelsens ledelse vil løbende foretage justeringer og tilpasninger, hvis konkrete forhold kræver, at styrelsens tilsynsaktiviteter ændres og omprioriteres.

Tilsynsplanerne forelægges Tilsynsforum til orientering og offentliggøres her på siden.

Læs tilsynsplan 2016-2017 (pdf)

Læs tilsynsplan 2015-2016 (pdf)

Læs tilsynsplan 2014-2015 (pdf)

Læs tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 (fra 2015 integreret i styrelsens samlede tilsynsplan) (pdf)

Tilsynsberetning

Styrelsens tilsynsvirksomhed afrapporteres årligt i en samlet tilsynsberetning, der refererer til og følger op på aktiviteterne i tilsynsplanen.

Læs mere om tilsynsberetning

Kontakt

 • Tarshi Dorje Andersen

  Tashi Dorje Andersen
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  taand2@stukuvm.dk
  Tlf. 3395  4255

 • Birte Iversen
  Kontorchef
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  biive1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5132