Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tilsynsforum

Tilsynsforum skal være med til at udvikle et velfungerende samarbejde mellem styrelsen og de relevante interessenter på de enkelte uddannelsesområder, hvor gennemsigtighed og åbenhed i tilsynet skal stå centralt.

Tilsynsforum

Som led i den samlede strategi for det dialogbaserede kvalitetstilsyn har styrelsen oprettet et tilsynsforum bestående af en fast kreds af medlemmer fra leder- og bestyrelsesforeningerne inden for de forskellige uddannelsesområder og Kommunernes Landsforening og Børne- og Kulturchefforeningen.

Medlemmer af Tilsynsforum

Opgaver

Tilsynsforum giver styrelsen mulighed for at informere om og drøfte aktuelle tilsynsaktiviteter med de relevante interessenter på de enkelte uddannelsesområder. 

Tilsynsforum skal fungere som en fælles platform for:

 • udvikling af det dialogbaserede kvalitetstilsyn, der retter opmærksomheden på skoler og institutioners resultater og kvalitetsarbejde, såvel på det faglige som på det økonomisk-administrative område
 • vidensdeling og dialog om aktuelle forhold inden for de forskellige uddannelsesområders kvalitetsarbejde, herunder oplysning om styrelsens tilsynsplaner og tilsynsberetninger
 • styrkelse og udvikling af institutionernes egen kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, herunder understøttelse af det lokale kvalitetsarbejde.

Møder i Tilsynsforum

Tilsynsforum mødes som hovedregel to gange årligt.

Mødeindkaldelser og udsendt materiale

Sekretariatsfunktionen for Tilsynsforum

Sekretariatsfunktionen varetages af Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn af fuldmægtig Tashi Dorje andersen, der kan kontaktes på e-mailadressen: taand2@stukuvm.dk.

Kontakt

 • Tarshi Dorje Andersen

  Tashi Dorje Andersen
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  taand2@stukuvm.dk
  Tlf. 3395  4255