Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tilsynsberetning

Styrelsens tilsynsvirksomhed afrapporteres årligt i en samlet tilsynsberetning, der refererer til og følger på aktiviteterne i tilsynsplanen.

Undervisning af voksne

Tilsynsberetningen udgør en samlet årlig afrapportering af styrelsens tilsynsvirksomhed. Styrelsen kan desuden undervejs i løbet af året orientere de relevante interessentorganisationer og øvrige parter samt informere om resultaterne af konkrete tilsynsaktiviteter.

Der kan også her på hjemmesiden være informationer om resultaterne af konkrete tilsynsaktiviteter.

Den samlede tilsynsberetning forelægges Tilsynsforum til orientering og offentliggøres her på siden.

Læs tilsynsberetning for 2015 (pdf)

Læs tilsynsberetning for 2014 (pdf)

Kontakt

 • Tarshi Dorje Andersen

  Tashi Dorje Andersen
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  taand2@stukuvm.dk
  Tlf. 3395  4255

 • Birte Iversen
  Kontorchef
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  biive1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5132