Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Rundt om tilsynet

Tilsynsstrategier

Undervisning af voksne

Tilsynet foregår med en dialogbaseret tilgang, der skal skabe gennemsigtighed om tilsynets formål og metoder.

Tilsynsplaner

post-it sedler

Styrelsens tilsynsplaner beskriver overordnet de planlagte tilsynsaktiviteter for en 2-årig periode.

Tilsynsberetning

Undervisning af voksne

Styrelsens tilsynsvirksomhed afrapporteres årligt i en samlet tilsynsberetning.

Tilsynsforum

Forum

Tilsynsforum er med til at udvikle et godt samarbejde mellem styrelsen og de relevante interessenter.