Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Økonomisk tilsyn

Det økonomiske tilsyn bidrager til en effektiv, velfungerende og udviklingsorienteret institutionsdrift.

Undervisning af voksne

Styrelsen varetager det økonomiske tilsyn med de knap 1.200 selvejende uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område.

Det økonomiske tilsyn omfatter institutionernes økonomi, drift og anvendelse af tilskud. Årligt udbetales mere end 30 milliarder kroner i tilskud til institutionerne.

Regulerede eller frie institutioner

Det økonomiske tilsyn omfatter ”regulerede” institutioner eller ”frie” institutioner. Udover disse to grupper af institutioner gennemgår styrelsen regnskaberne for en række enkeltstående institutioner eller enheder.

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet er at:
 • understøtte en effektiv og bæredygtig institutionsdrift
 • sikre overholdelse af regler og retningslinjer på området
 • varetage statens kreditorinteresse, hvis en institution viser sig at være alvorlig udfordret i sin fremtidige økonomiske drift.

Kontakt

 • Ole Sten Volder

  Ole Sten Volder
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  olvol1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5225