Institutionerne tilbydes mulighed for at indberette elektronisk til styrelsen, at den enkelte institution med udgangspunkt i de nye hjemmesidevejledninger har opdateret og kvalitetssikret alle sine hjemmesider, så disse er i overensstemmelse med gældende regler.

Institutionsoplysninger
Kontaktinformationer
Uddannelsesinstitution/skoleform
Institutionen bekræfter med indsendelse af denne formular, at institutionen – på baggrund af de nye hjemmesidevejledninger – har opdateret og kvalitetssikret alle institutionens hjemmesider (også evt. lokale sider), så disse nu er i overensstemmelse med gældende regler.

Institutionen har i denne forbindelse gennemgået følgende hjemmesidevejledninger:

Hent vejledning til frie grundskoler (pdf)

Hent vejledning efterskoler og frie fagskoler (pdf)

Øvrige vejledninger

Hent vejledning gymnasiale uddannelser (GYM) (pdf)

Hent vejledningen erhvervsuddannelser (eud) (pdf)

Hent vejledningen forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (pdf)

Hent vejledningen almen voksenuddannelse (avu) (pdf)

Hent vejledningen arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) (pdf)

 

 

Sidst opdateret: 14. marts 2017