Tilskud og controlling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvar for beregning og udbetaling af statstilskud til uddannelsesinstitutioner, tilskudsregler, vejledning og instrukser mv.

Tilsynet med uddannelsesinstitutionernes økonomi og forvaltning af tilskudsmidler varetages blandt andet ved systematisk gennemgang institutionernes årsrapporter.

Læs mere om:

Tilskud

Regnskaber

Statens selvforsikring

Kontakt

Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail stuk@stukuvm.dk

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side