Test, prøver og eksamen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvaret for test, prøver og eksamen i folkeskolen, eksamener på gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning.

Læs mere om

Nationale test

Folkeskolens prøver

Internationale undersøgelser: PISA, TALIS mv.

Forberedende voksenundervisning

Almen voksenuddannelse

Gymnasiale uddannelser

Erhvervsuddannelserne

Kontakt

Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail stuk@stukuvm.dk

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side