Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kvalitetstilsyn på hhx og htx i efteråret

[21.09.2015]

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører i løbet af efteråret et kvalitetstilsyn med de skoler, der udbyder hhx- og htx-uddannelser. Tilsynet sker på basis af fire indikatorer.

Fire indikatorer er grundlaget for det kvalitetstilsyn, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i efteråret vil gennemføre på hhx- og htx-skolerne.

Indikatorerne er baseret dels på data, som skolerne selv indberetter, og dels på data fra Danmarks Statistik. Alle data fremgår af ministeriets databank og er tilgængelige for skolerne.

Tilsammen kan indikatorerne give et billede af, hvordan den enkelte skole løfter sin opgave med at forberede eleverne til en videregående uddannelse.

De fire indikatorer er:
 • Gennemsnitlige eksamensresultater for de studenter, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse.
 • Overgang til videregående uddannelse målt 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse.
 • Frafald målt et år efter, at eleverne er påbegyndt 1. g.
 • Skolernes løfteevne – socioøkonomisk referencekarakter.

STUK udvælger et antal skoler til tilsyn. Det er de skoler, hvor indikatorerne gennem tre år har vist, at der kan være problemer med kvaliteten. Desuden vælges de skoler, der har en negativ løfteevne.

Ved tilsynet undersøger STUK, om skolen har et målrettet kvalitetssikringssystem. Det skal være et system, der får skolen til at fokusere på sine resultater og på at forbedre dem.

En undersøgelse kan omfatte en gennemgang af skolens hjemmeside, årsrapporter, bestyrelsesreferater, resultatlønskontrakter, opfølgningsplaner, skolens kvalitets- og evalueringssystemer, elevtilfredshedsundersøgelser og andet relevant materiale.

På baggrund af undersøgelsen går styrelsen i dialog med skolerne. Dialogen handler om den enkelte skoles konkrete udfordringer og hvilke kvalitetsforbedrende tiltag, skolen kan sætte i gang.

Skolen kan blive bedt om at udarbejde en opfølgningsplan og en evalueringsplan. I arbejdet med de kvalitetsudviklende tiltag kan skolen hente støtte og sparring hos de gymnasiale læringskonsulenter.

Kontakt

 • Thomas Maibom
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  thmai1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5965