Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nye temasider om tilsynet skal skabe åbenhed og gennemsigtighed i tilsyn med skoler og institutioner

[21.05.2015]

Som led i gennemførelsen af ny strategi for det dialogbaserede kvalitetstilsyn ønsker Styrelsen for Undervisning og Kvalitet at styrke den digitale kommunikation om styrelsens tilsynsaktiviteter.

Tilsynsforum

Torsdag den 21. maj 2015 lancerer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i Undervisningsministeriet en række nye temasider på stukuvm.dk. 

Temasiderne er et led i gennemførelsen af en ny strategi for det dialogbaserede kvalitetstilsyn. Strategien lægger vægt på, at tilsynet med skoler og institutioner skal bygge på åbenhed og gennemsigtighed, og at styrelsen gennem dialog skal skabe klare rammer for ministeriets tilsyn.

På de nye temasider om tilsyn kan man finde styrelsens overordnede tilsynsstrategi, oplysninger om tilsynets metoder og orientere sig om, hvordan de overordnede tilsynsspor – risikobaseret tilsyn, tematisk tilsyn og enkeltsagstilsyn – anvendes på de forskellige uddannelses- og institutionsområder.

På temasiderne findes også information om de aktuelle tilsynsindsatser, som styrelsen har planlagt inden for de forskellige tilsynsområder i det kommende år, og man kan læse den samlede beretning for tilsynet i 2014.

De nye temasider er et centralt element i udviklingen af styrelsens digitale kommunikation om tilsynet.

Åbenhed og gennemsigtighed i tilsynet gennem direkte kommunikation med institutionerne spiller fint sammen med den nye struktur i styrelsen, hvor tilsynet finder sted gennem vidensdeling og tæt samarbejde med STUK’s arbejde med udvikling af kvaliteten i undervisning og uddannelser. Tilsynet er på den måde med til at sætte fokus på det lokale arbejde med udvikling af kvalitet.

Det er planen, at temasiderne om tilsyn fremadrettet skal udbygges med løbende orienteringer om STUK’s tilsynsaktiviteter til institutionerne inden for de forskellige uddannelsesområder.

Kontakt

 • Lisbeth Bang Thorsen
  Kontorchef
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  litho2@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5764