Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kvalitetssikring af institutionernes hjemmesider

[20.08.2015]

Første del af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) planlagte hjemmesidetilsyn nærmer sig sin afslutning, da fristen for institutionernes mulighed for at selvindberette kvalitetssikringen af egne hjemmesider udløber den 31. august.

Bemærk

Denne nyhed omfatter ikke folkeskoler og frie grundskoler

Siden den 28. maj har det været muligt for den enkelte institution at indberette elektronisk til styrelsen, at skolen med udgangspunkt i de nye hjemmesidevejledninger har opdateret og kvalitetssikret alle sine hjemmesider, så disse er i overensstemmelse med gældende regler.

Løbende statistik over selvindberetninger

Allerede nu har styrelsen modtaget selvindberetninger fra en del af de institutioner, der er omfattet af styrelsens hjemmesidetilsyn. 

”Skolerne er gået i gang med kvalitetssikringen af deres hjemmesider, men vi vil gerne benytte denne lejlighed til at sikre os, at alle skoler er opmærksomme på, at vi nærmer os fristen for selvindberetning”, siger kontorchef Lisbeth Bang Thorsen. 

”Derfor vil vi også i den sidste tid løbende gøre det muligt for de enkelte institutionsområder at følge med i, hvordan det skrider frem med kvalitetssikringen af hjemmesiderne”. 

Styrelsen ser da også gerne, at så mange skoler som muligt vil benytte sig af tilbuddet om selvindberetning. Tager institutionerne godt imod denne mulighed for kvalitetssikring forud for det egentlige tilsyn, vil denne tilsynsmodel kunne indgå i andre fremtidige tilsyn med de forskellige uddannelsesområder.

Få overblik over, hvor mange selvindberetninger, der er indsendt til styrelsen her

Baggrundsgruppe følger styrelsens tilsyn

I forbindelse med lanceringen af selvindberetningsmuligheden har styrelsen nedsat en baggrundsgruppe bestående af repræsentanter for de berørte lederforeninger, der følger såvel selvindberetningsforløbet som det efterfølgende tilsyn. 

Styrelsen har fundet det vigtigt, at lederforeningerne inddrages i arbejdet med kvalitetssikring af institutionernes hjemmesider. 

Det videre tilsynsforløb

Fristen for institutionernes selvindberetninger er den 31. august 2015. Herefter begynder styrelsen det egentlige hjemmesidetilsyn.

I efterårets tværgående tilsyn med institutionernes hjemmesider vil styrelsen sætte fokus på de institutioner, der ikke har meldt tilbage i selvindberetningen og kun foretage stikprøvekontrol af de institutioner, der har indsendt selvindberetning.

Selvindberetning

Selvindberetning foregår elektronisk på styrelsens hjemmeside, hvor institutionerne kan udfylde en standardformular, der afsendes direkte fra hjemmesiden til STUK.

Lav selvindberetning

Hjemmesidevejledning

Kontakt

 • Pernille Ulla Knudsen

  Pernille Ulla Knudsen
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  peknu1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5189

 • Matthias Haaber

  Matthias Haaber
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  mahaa1@stukuvm.dk
  Tlf. 3395 5691