Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Læs om styrelsens arbejds- og ansvarsområder.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har samlet primært ansvaret for:

 • Udgående kvalitets- og kapacitetsunderstøttende aktiviteter, herunder blandt andet:
 1. Læringskonsulentkorps, inklusions- og tosprogsvejledere og internationale vejledere på folkeskoleområdet
 2. Læringskonsulentkorps på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne
 3. De udgående enheder Brug for Alle Unge og Fastholdelsestaskforcen, der arbejder med henholdsvis vejledning af ikke-uddannelsesparate unge og fastholdelse af udsatte unge på erhvervsuddannelser
 • Udvikling af fag og uddannelsers indhold på Undervisningsministeriets område
 • Godkendelse af udbud på AMU- og EUD-områderne, drift af AMU-programmet og opgaver i relation til VEU-centre
 • Fagligt kvalitetstilsyn
 • Udvikling og drift af prøver, test og eksaminer på uddannelser under Undervisningsministeriet
 • Tilskudsforvaltning og økonomisk tilsyn
 • Specialpædagogisk støtte på frie grundskoler, frie kostskoler, højskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

Kontakt

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail stuk@stukuvm.dk

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side